Uteplats & balkong

För din och dina grannars trivsel vill vi uppmärksamma dig på följande.

Skakning av mattor och filtar

Tänk på din granne! Skaka inte mattor, filtar eller liknande från balkongen. Det är ofrånkomligt att damm, ludd och skräp ramlar ner på grannens balkong.

Balkonglådor

Av säkerhetskäl ber vi dig att hänga balkonglådan på insidan av räcket. Var även vaksam när du vattnar så inte grannen får en ovälkommen dusch.

Rökning på balkong

Om du röker på balkongen tänk på att röken alltid sprider sig - så visa hänsyn. Kom även ihåg att det är förbjudet att kasta ut fimpar på gården.

Matning av fåglar

Visst är det trevligt med fågelkvitter på morgnarna. Men tyvärr skräpar fåglarna också ner balkonger och fågelmaten drar till sig skadedjur i form av möss och råttor. Därför är det inte tillåtet att mata fåglar inom Mitthems områden.

Grillning

På grund av brandrisk är det inte tillåtet att använda en kol- eller gasolgrill på din balkong. Gnistor från grillen kan blåsa iväg eller grillen kan välta vilket kan orsaka brand.

Om du vill grilla på balkongen är alternativet att använda en el-grill. Du som grillar har alltid ansvar för att grilla på ett sätt som är säkert och som inte stör
grannarna.