Gemensamhetslokal

I några av våra områden finns gemensamhetslokaler som du kan hyra.

 Läs igenom följande punkter angående vad som gäller när du hyr en gemensamhetslokal av oss.

  • När du hyr en lokal hyr du från kl.12.00 till kl. 12.00 dagen efter.
  • Under helger kostar lokalen 200 kr/dygn eller 500 kr för hela helgen.
  • Lokalen ska lämnas välstädad. Sopor ska slängas. Kontrollera att fönster och dörrar är stängda.
  • Lokalen får inte användas så att de boende runt omkring blir störda. Blir det störningar så att vår Trygghetsjour måste rycka ut är det du som hyr lokalen som blir skyldig att betala avgiften för utryckningen. Den som hyr blir även avstängd för framtida nyttjande av lokalen.
  • Eventuell skadegörelse i lokalen blir du som hyr skyldig att betala för. Du som hyr är även ansvarig för de övriga som upphåller sig i lokalen. 
  • I vissa lokaler finns det uppmärkt hur många som får vistas där och detta antal får under inga omständigheter överskridas. Detta är ett krav från Brandmyndigheten.
  • Nycklar ska återlämnas första möjliga vardagen efter. Om inte nycklarna lämnas tillbaka kommer vi att göra ett cylinderbyte och fakturera dig/er kostnaden för detta.


Har du frågor eller funderingar kring hyra av gemensamhetslokalen – var vänlig och kontakta vårt Kundcenter på telefon 060-13 95 00.