Sociala investeringar

Ny ungdomsplan

Sedan 2015 finns i våra ägardirektiv att Mitthem ska avsätta fem procent av vår vinst till sociala framtidsinvesteringar. Våren 2016 inleddes, som en del i det målet, ett samarbete med Gif Sundsvall för att bygga en konstgräsplan för ungdomsfotboll i Nacksta. Mitthem går in och bidrar med sammanlagt 1,5 miljoner kronor under en femårsperiod för att möjliggöra satsningen.

Den nya planen ska stå klar till 2017 och bli hemvist för Giffarnas ungdomsverksamhet samtidigt som den kommer fungera som plan för ledarledd spontanidrott. Planen ligger precis nedanför Mitthems hus så det blir enkelt för våra yngre hyresgäster att delta.

Årligt stöd till föreningslivet

Mitthem har länge gett ekonomiskt stöd till föreningslivet för att utveckla Sundsvall. Det gör vi genom att årligen avsätta cirka 100 000 kronor som går till främst lokala idrottsföreningar. Vi vet genom forskning att föreningsliv är en av framgångsfaktorerna till lyckad integration. Att vara med och bidra till att barn och ungdomar i våra bostadsområden har något att sysselsätta sig med efter skoltid känns bra.

Här har vi genom att stötta SDFFs och Gif Sundsvalls ”Back to basic” – verksamhet låtit hundratals ungdomar genom åren ha något meningsfullt att göra om eftermiddagarna.
Läs mer om vår sponsring.

Lokalstöd till verksamheter

Mitthem upplåter lägenheter och lokaler i våra största bostadsområden Nacksta och Skönsberg för att möjliggöra aktiviteter efter skoltid, där Gif Sundsvall ansvarar för aktiviteterna i Nacksta medan Brobyggarprojektet står för verksamheten i Skönsberg.

Utöver det subventionerar Mitthem Ållateatern sedan 2014 genom att bidra till deras verksamhet med en lokal på Campus vid Universitetet. Ållateatern är en av Sundsvalls fria teatergrupper och riktar sig särskilt till amatörskådespelare med funktionshinder. Teatern uppmärksammades efter sin debut 1994 med operan ”Carmen” och fick sedan spela föreställningen i Sevilla i Spanien. De har också satt upp Molières ”Den inbillade sjuke”.

Sociala kontrakt

2016 togs beslut att Mitthem ska avsätta 100 lägenheter per år för kommunens egna verksamheter. Kontrakten tecknas via Drakfastigheter med andrahandsuthyrning. En bostadssocial arbetsgrupp inom Sundsvalls Kommun prioriterar och samordnar behovsbilden. Samtliga andrahandsuthyrningar behöver kunna godkännas av Mitthem.

I samverkan med kommunen arbetar bolaget även med förebyggande verksamhet så att fler kan hålla sig inom den ordinarie bostadsmarknaden.