Nyheter

2017-03-24 Bra jobbat för miljön Varbergsvägen!

Mitthems hyresgäster på Varbergsvägen i Granloholm har minskat de brännbara avfallet med 6000 kg och ökat matavfallet med 1000 kg. Bra jobbat säger vi på Mitthem!

2017-03-21 Tävla med din matlåda

Att ta hand om de matrester som blir över och göra en matlåda är ett bra sätt att hushålla med jordens resurser. Nu kan du tävla med din matlåda!

2017-03-01 Parkourpark byggs i Skönsberg

På Bruksgatan 6 i området Falken kommer Mitthem bygga en parkourpark. Bygget av parken kommer att påbörjas så fort tjälen har gått ur marken. Parkourproffset Sebastian Alman hjälper till att utforma parken.

2017-02-23 Mitthem nomineras av polisen för sitt trygghetsarbete

Mitthems kvartersvärdar har uppmärksammats för sitt arbete i Nacksta Trygghetsgrupp. Det goda arbetet har resulterat i en nominering till Lokalpolisområdeschefens Förtjänstmedalj.

2017-02-20 Första spadtaget på Hermes

Det var snöigt när det första spadtaget togs för de 51 lägenheterna på Södermalm som ska vara klara sommaren 2018.

2017-02-06 Ny hyra från 1 april

Nu är hyreshöjningen för 2017 klar. Hyrorna kommer att höjas med 0,58 procent från och med 1 april.

2017-01-26 Mitthem satsar på 100% återvunnen energi

Nu är det klart att Mitthem går över till 100% återvunnen energi för sin fjärrvärme. Det nytecknade avtalet med Sundsvall Energi innebär ett stort steg för att sänka bolagets miljöpåverkan.

2017-01-13 Försäljare i våra områden

Vi har fått rapporter om att det just nu förekommer dörrknackande försäljare ute i våra områden. Mitthem har inte några avtal eller samarbeten med dörrknackande försäljare.

2017-01-09 Årets hyresförhandling

Inom kort kommer årets hyresförhandling att starta. Eventuella hyresförändringar kommer att börja gälla från och med 1 april i år.

2016-12-30 Ansök om Mitthems lokala sponsring

Vi tar emot ansökningar 1 november - 31 januari och behandlar samtliga vid ett och samma tillfälle för att göra en så rättvis bedömning som möjligt.