Bomiljöväktare med flera funktioner

2019-05-29

Trygghet i hemmet och i sitt eget bostadsområde är något som hela tiden står högt upp på Mitthems agenda och därför har vi under ett flertal år utökat ronderingen med en bomiljöväktare under vår- och sommarmånaderna. Så även nu under 2019.
- Människor rör sig ute på ett helt annat sätt under denna period på året och då faller det sig också naturligt att vi utökar den ordinarie ronderingen, berättar Satu Grönvall, boendesamordnare på Mitthem.

En bomiljöväktare är anställd av Securitas och ronderar efter ett särskilt schema och finns tillgänglig för Mitthem från klockan 18 till fram på småtimmarna och finns utöver den ordinarie trygghetsjouren.

- Huvudsyftet med deras arbete är att genom ökad synlighet öka tryggheten på våra adresser, men även att prata med folk och se över de allmänna utrymmena på tider då vi själva inte är på plats, berättar Satu Grönvall och fortsätter;
- Bomiljöväktaren åker i en specialutrustad bil där det finns bland annat både hjärtstartare och brandsläckare, så hen fyller verkligen ett flertal funktioner när den ronderar.

Bomiljöväktaren nås via den ordinarie trygghetsjouren och när ett samtal kommer in om en störning så åker bomiljöväktaren ut till adressen och konstaterar då denne en störning tillkallar den alltid en kollega innan de knackar på hos hyresgästen.

Samarbete

Fördelarna med Bomiljöväktarna är många – deras synlighet är oerhört viktig i förebyggande syfte men de har även möjlighet att ingripa direkt om något skulle hända. Ungdomar, men kanske framförallt barn, brukar vara nyfikna när Bomiljöväktarna visar sig. Uppmuntra gärna dem att prata och ställa frågor eller funderingar till väktarna. Securitas samarbetar också med polisen, räddningstjänsten och socialtjänsten – vilket också givetvis Mitthem gör.

Kontakt med Trygghetsjouren

Om du behöver komma i kontakt med Trygghetsjouren nås de på telefon 060-13 95 00 – telefonen kopplas vidare till Securitas på kvällar och helger då Mitthem har stängt.