Digital hyresgästenkät

2018-12-04

Din åsikt är viktig för oss. För att vi ska kunna bli bättre skickar vi varje år ut en hyresgästenkät. Tidigare har vi skickat ut enkäten i pappersform. Men från och med nu kommer alla hyresgäster vi har e-postadress till få enkäten digitalt – smidigare för dig som ska svara på den och dessutom mycket bättre för miljön!

Vi vill veta vad du tycker

Genom att svara på enkäten hjälper du oss att bli bättre. Enkäten tar upp frågor om exempelvis fastighetsskötsel, tvättstugan, standarden i din lägenhet och hur vi bemöter dig när du vill komma i kontakt med oss.

När kommer enkäten?

Hyresgästenkäten skickas ut varje år till alla Mitthems hyresgäster. Utskicken slumpas och det innebär att du och din granne kanske svarar på enkäten med flera månaders mellanrum. Genom att göra så får vi in svar från olika årstider – något som är viktigt eftersom olika frågor är aktuella vid olika tidpunkter.

Tack för att du tar dig tid att svara!