Enkätundersökning om boende och bostäder i Sundsvalls kommun

2018-03-05

Mitthem och Hyresgästföreningen har skickat ut en enkätundersökning till 2800 slumpvis utvalda Sundsvallsbor.

Genom enkäten vill ta reda på vad hyresgäster värdesätter i sitt boende.

Om du får enkäten hoppas vi att du tar dig tid att svara på den.

Tack på förhand!