Konstgräsplanen försenad - men nu börjar arbetet

2017-06-26

Giffarnas och Mitthems konstgräsplan i Nacksta har blivit försenad. Den väghyvel som ska användas till själva markarbetet har varit upptagen på andra jobb- men nu är den äntligen på plats!

Nu har markarbetet påbörjats och när det är klart kommer sedan staket att byggas och konstgräset rullas ut.

– Vi räknar med att planen kommer vara klar i slutet av sommaren och då blir det också invigning, säger Johan Nikula, ordförande för GIF Sundsvall.

Satsningen på en konstgräsplan i Nacksta är Giffarnas och Mitthems gemensamma projekt där bostadsbolaget går in med sammanlagt 1,5 miljoner under en femårsperiod. Planen, Camp Mitthem, kommer att bli hemvist för Giffarnas ungdomsverksamhet.