Konstgräsplanen i Nacksta försenas

2017-09-19

Den konstgräsplan som GIF Sundsvall bygger i Nacksta med stöd av bland andra Mitthem har blivit försenad. Planen är färdigställd fram till att själva underlaget gjorts klart.

Brunnarna har flyttats för att ge plats åt den större planen, ytan har hyvlats och bomberats, vilket betyder att lutningen på planen nu är rätt för att vattenavrinningen ska fungera på bästa sätt. Det i sig är en förutsättning för att konstgräset sedan ska kunna läggas på plats.

Men projektet kommer att pausas då betydande bidragsansökningar från olika aktörer ännu inte är behandlade. Bland annat väntar GIF Sundsvall besked från såväl Allmänna arvsfonden som från Boverket.

- Vi har som vi berättat tidigare haft sviktande publik- och sponsorintäkter i år. I nuläget finns inga ekonomiska resurser att färdigställa planen med själva konstgräset och staketet. Vi måste invänta att bidragen vi sökt beviljats, säger Johan Nikula, ordförande GIF Sundsvall.

Grusplanens skick i nuläget är dock bättre än vad den var tidigare innan projektet startade. Den är fullt användbar för att spela fotboll på. Projektet kommer att vila över vintern då besked om ekonomiska bidrag väntas under vinterhalvåret.

- Vi hoppas att projektet kan rulla vidare och att konstgräset blir spelbart till sommaren 2018. Även om planen används redan idag hoppas vi såklart att den kommer att aktivera barn och ungdomar i ännu större utsträckning i framtiden, säger Anette Bergman, Tf. Vd Mitthem.