Många kloka synpunkter från trygghetsvandring

2019-05-10

Igår var det Trygghetsvandring i Nacksta tillsammans med Polisen, Sundsvalls kommun i form av socialtjänsten, kultur och fritid, hemtjänsten, stadsbyggnadskontoret och Mitthem samt ett tiotal boende i området. Alla medverkande delades in i tre grupper och fick olika områden att vandra genom för att se vad som fungerar bra och mindre bra.

- Vi fick in många kloka synpunkter, bland annat upplevde hemtjänsten att det fattades belysning vid en av våra fastigheter samt önskade någon att buskarna gallrades ur mer för ökad synlighet och trygghet, berättar Elisabeth Locklund, boendesamordnare på Mitthem och tillägger:
- Det har varit flera trygghetsvandringar genom åren i Nacksta och det märks, för mycket fungerar väldigt bra redan även om det såklart alltid kan bli ännu bättre.

Till veckan  kommer Mitthem att sitta ner och sammanställa de punkter som framkom som berör oss – och se vad vi kan göra för att ytterligare förbättra tryggheten i området. Trygghetsvandringen genomförs vartannat år i området och detta var den femte i denna form.