Mitthem får EU-miljoner för boutbildning

2017-06-15

9,6 miljoner. Så mycket pengar får Mitthem och MittSverige Vatten och Avfall i EU-medel för att under en treårsperiod arbeta med hållbarhet kopplat till boendet. Bland annat kommer en boutbildning för nyanlända och studenter dra igång redan i höst.

Tanken är att jobba med hållbarhetsfrågor kopplat till bland annat en boutbildning. Två lokaler i Nacksta och Skönsberg kommer att byggas om och förses med kök, badrum och tvättstuga där två ambassadörer från bolagen kommer att finnas på plats.

- Vi vill öka kunskapen kring boendefrågor för nyanlända men även för förstagångshyresgäster som till exempel våra studenter som hyr en lägenhet för första gången, säger Kate Almroth, projektledare på Mitthem.

På MittSverige Vatten och Avfall är projektet efterlängtat.

- Vi har länge velat jobba mer med information till nyanlända men har inte kommit fram till hur det kan göras på ett bra sätt. Genom det här samarbetet med Mitthem drar vi nytta av varandra och ger oss möjligheter till en kommunikation som vi aldrig tidigare kunnat erbjuda, säger Anna Törngren, kommunikatör på MittSverige Vatten och Avfall.

I lokalerna kommer hyresgästerna lära sig använda vatten på rätt sätt, källsortera, städa och hur man exempelvis gör rent köksfläkten.

- Målet är att individen ska känna sig tryggare i sitt nya hemland och även lära sig om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter du som hyresgäst har, säger Kate Almroth.

Utbildningen kommer att varvas med teori, praktik och studiebesök för att öka kunskapen i syfte att skapa ett mer hållbart samhälle. För Mitthems del handlar det bland annat om att sänka energikostnaderna men också att minska de skador som uppkommer på grund av brist på information.

- Boutbildningar finns runt om i landet men det som är unikt för vår utbildning är att vi kommer jobba med språkanpassning och tolkar. Vi ser det som ett viktigt verktyg för att bemöta våra hyresgäster på rätt sätt och då måste vi öka vår förståelse för olika kulturer, säger Kate Almroth.

Utöver boutbildningen kommer pengarna gå till olika aktiviteter och kampanjer kopplade till temat samt utveckla en programvara för att utbilda personer som varken förstår svenska eller kan läsa.