Nu är hyreshöjningen för 2018 klar

2018-02-08

Nu är hyresförhandlingarna mellan Mitthem och Hyresgästföreningen klara. Hyrorna kommer att höjas med 0,63 procent från och med 1 april vilket motsvarar 44 kronor för en hyra på 7 000 kronor i månaden.

Hyreshöjningen beror bland annat på ökad kostnad för fastighetsskötsel och att renoveringsbehovet i många Mitthems äldre fastigheter fortarande är stort.

Det här gäller för de nya hyrorna:

  • Hyran höjs med 0,63 procent från 1 april 2018.
  • Där Mitthem debiterar el höjs det rörliga elpriset med 10 öre/kWh till 1,1 kr/kWh.
  • Där Mitthem debiterar vatten behålls det rörliga kallvattenpriset 25,40 kr/m³ och varmvattenpriset 51 kr/m³.
  • Avtalet löper fram till 31 mars 2019.