Nu är hyreshöjningen för 2018 klar

2018-02-08

Nu är hyresförhandlingarna mellan Mitthem och Hyresgästföreningen klara. Hyrorna kommer att höjas med 0,63 procent från och med 1 april vilket motsvarar 44 kronor för en hyra på 7 000 kronor i månaden.

Hyreshöjningen beror bland annat på ökad kostnad för fastighetsskötsel och att renoveringsbehovet i många Mitthems äldre fastigheter fortarande är stort.

Det här gäller för de nya hyrorna:

  • Hyran höjs med 0,63 procent från 1 april 2018.
  • Där Mitthem debiterar el höjs det rörliga elpriset med 10 öre/kWh till 1,1 kr/kWh.
  • Där Mitthem debiterar vatten behålls det rörliga kallvattenpriset 25,40 kr/m³ och varmvattenpriset 51 kr/m³.
  • Avtalet löper fram till 31 mars 2019.

Det här går hyran till

De pengar du betalar varje månad går till flera olika saker. Nedan ser du en ungefärlig fördelning av vad en genomsnittlig hyra går till.

Diagram ny hyra

* Här ingår till exempel underhåll av lägenheten, byte av belysning i trapphus, stambyten, asfaltering av p-platser, byte av vattenledningar och renovering av tvättstuga.