Nu gör vi studiekontroller!

2018-09-10

Två gånger per år gör vi studiekontroller och nu är det dags igen!  Bor du i en av Mitthems studentlägenheter och flyttade in 2018-03-01 eller tidigare måste du visa att du tagit minst 15 poäng VT-18 för att få bo kvar. Skicka ditt intyg senast 20 september till student@mitthem.se.

Här hittar du ditt intyg:

  • Logga in på Studentportalen
  • Klicka på Mina studier
  • Klicka på Intyg
  • Välj Resultatintyg, ingen av bockrutorna behöver markeras.
  • Bifoga filen i ett mail och skicka till student@mitthem.se
  • Klart!

Du som är doktorand eller forskarstuderande behöver komma in med ett UT90 intyg för HT-18. Kontakta en fakultetsadministratör för att begära ett UT90 intyg. 

Om du läser din sista termin behöver du inte komma in med något intyg – du behöver säga upp din lägenhet. Här hittar du en uppsägningsblankett.

Om vi inte får in ditt intyg/uppsägning eller om ditt intyg visar att du tagit mindre än 15 poäng VT -18 kommer din lägenhet att sägas upp med sista utflyttningsdatum 2019-01-31.