Prioriteringar och koncept

Vi prioriterar arbetsinflyttare och ungdomar i vår kö. Det är köpoängen som avgör vem som får den lediga lägenheten. Samma gäller våra olika koncept plusboende och trygghetsboende. Vid bolotto är de slumpen som avgör.

Prioriteringar

Vi på Mitthem arbetar för att stärka Sundsvall som stad, det är viktigt att vi får behålla våra invånare för att både staden och regionen ska utvecklas. Därför har vi valt att prioritera arbetsinflyttare och ungdomar i vårt kösystem.

Arbetsinflyttare

Som arbetsinflyttare till Sundsvalls kommun prioriteras du för att lättare få en lägenhet. För att räknas som arbetsinflyttare har du fått en ny prov- eller tillsvidareanställning på heltid. Du är folkbokförd utanför Sundsvall och Timrå kommun sedan minst ett år och har för avsikt att folkbokföra dig på den nya adressen.

För att ansöka om arbetsinflyttning skickar du in ditt anställningsavtal samt personbevis med folkbokföringsuppgifter från Skatteverket. Handlingarna lämnas in senast sex månader efter att tjänsten påbörjats. Kontroll sker av att ovanstående krav är uppfyllda vid nyttjande av arbetsinflyttningsprioritet.

Arbetsinflyttare får 1 500 extra köpoäng vilka automatiskt försvinner efter 6 månader. Det är viktigt att du svarar om du får lägenhetserbjudande - om du inte svarar på tre lägenhetserbjudanden spärras du för att söka lägenhet under sex månader.

Ungdomskontrakt

Mitthem avsätter löpande en kvot om 100 lägenheter till ungdomar i åldern 18-26 år. Köpoängen avgör vem som får kontrakt.

Bolotto

Lägenheter med snabb inflyttning publiceras under minst tre dagar på vår hemsida. När publiceringstiden är slut slumpar systemet fram turordningen bland bokningarna. Vid bolotto är det alltså slumpen som avgör – inte dina köpoäng.

Våra koncept

För att göra det enklare för dig som söker en lägenhet har vi delat in vissa av våra bostäder i olika boendeformer.

Plusboende 50+

Lägenheterna i våra plusboenden är avsedda för personer som är 50 år eller äldre utan hemmavarande barn, det räcker att en i hushållet är över 50 år. Köpoängen avgör vem som får kontrakt. Om ingen av de sökande är 50 år eller äldre, erbjuds lägenheten utan ålderskrav.

Trygghetsboende 70+

Lägenheterna i vårt trygghetsboende är avsedda för personer som är 70 år eller äldre, det räcker att en i hushållet är över 70 år. Köpoängen avgör vem som får kontrakt.