Risk för svår vårflod

2018-04-20

Den snörika vintern gör det finns en förhöjd risk för svår vårflod. Sannolikheten är stor att vi får höga flöden i små och medelstora vattendrag vid kusten.

Risk för vatten i garage och källarutrymmen

En av de vanligaste skadorna vid en hög vårflod är att smältvatten tränger in via källardörrar på grund av att brunnen är frusen och inte kan leda bort vatten. Därför prioriterar Mitthem att få fram brunnar och se till att de inte är igensatta.

Det kan du som hyresgäst göra:

  • Förvara inte saker du vill ha kvar direkt på golvet om du har ett källarförråd.
  • Det är alltid bra att se över hemförsäkringen så att du vet vilket skydd du har. Vid frågor kontakta ditt försäkringsbolag.


Följ vårfoldens utveckling här: 

Sundsvalls kommun

SMHI: Är en stor vårflod att vänta?