Samarbete med skolan

Sedan förra riksdagsvalet har både kommunen och de kommunala bolagen haft i uppdrag att på olika sätt stötta skolan för att nå sina mål.För Mitthem har det inneburit flera aktiva samarbeten där vi satt eleverna i jobb för att hjälpa oss i vår vardag.

Elever bygger vårt Trygghetsboende

Under ett helt år har drygt 100 elever i olika årskurser varit involverade i utvecklingen av Skepparen som koncept. Arbetet har från skolans sida inrymts under Sundsvalls kommuns utbildningssatsning ”Värdeskapande lärande” där syftet är att genom egen kunskap skapa mervärde för utomstående.

De yngsta konsulterna är fem år och kommer från förskolan Polstjärnan. De har funderat kring vad pensionärerna kan göra i sitt nya hem.

Elever från Lucksta och Bosvedjan har genom pensionärsspaningar under sommarlovet, intervjuer och undersökningar tagit fram olika idéer kring vilka verksamheter som kan finnas på Trygghetsboendet i framtiden.

Arbetet kulminerade i en så kallad ”pitch” på Sundsvall Teater där eleverna fick presentera sina bästa idéer för bland andra Mitthems vd. Med oss fick vi fantastiska bilder fotograferade av femåringarna på Polstjärnan samt en hel del goda idéer som exempelvis hyresgästernas eget fredagsknytis på Skepparen.

Sopor för miljoner

En av våra stora utmaningar är att få alla våra hyresgäster att sortera sina sopor rätt. Faktum är att om alla skulle göra rätt skulle bolaget kunna spara en miljon kronor som istället kunde läggas på något annat, exempelvis på att rusta upp lekparker eller bygga fler grillplatser på våra gårdar.

Våren 2015 tog vi hjälp av elever från fyra olika skolor för att arbeta med frågan. Det resulterade bland annat i en två veckor lång kampanj – Sopor för miljoner – på vår hemsida och i sociala medier där man genom en 10-årig programledare fick tips i programmet Sopnytt. En instruktionsfilm togs fram där två fjärdeklassare visar hur matavfallssortering går till.
Under kampanjveckorna genomfördes också en ”Sopdag” i bostadsområdet Falken i Skönsberg. Dit kom elever för att lära hyresgäster att sopsortera. De hade med sig utställningar, frågeslingor och tävlingar och allt ramades in som en gårdsfest där vi grillade hamburgare på gården.