Soprummet på studentområdet är sanerat

2017-07-13

Med anledning av dagens artikel i Sundsvalls Tidning (13 juli) om råttproblem på studentområdet vid Dalgatan vill vi förtydliga att det sedan en månad tillbaka inte finns några råttor i soprummet.

Det är helt korrekt att vi i april fick in en felanmälan angående råttor i soprummet på studentområdet vid Dalgatan. Soprummet stängdes för att Anticimex skulle kunna sanera. Alla studenter har under tiden fått slänga sina sopor i en container på området.

Sedan en månad tillbaka finns det inte längre några spår av råttor i soprummet och för två veckor sedan stängde Anticimex ärendet.

Soprummet kommer att öppna igen efter sommaren.