Sponsring

För oss är det viktigt att vår lokala sponsring skapar trivsel och mervärden för våra hyresgäster. Vi vill också att den bidrar till att göra Sundsvall till en mer attraktiv kommun att bo i.

Vi tar emot ansökningar under en begränsad sökperiod och behandlar samtliga vid ett och samma tillfälle för att göra en så rättvis bedömning som möjligt. Vår sponsring bygger på samarbetsavtal där motprestationen tydligt ska framgå.

Tre grundläggande kriterier

När vi tar ställning till en sponsringsförfrågan är tre kriterier grundläggande:

Bra för kunderna?

På vilket sätt tillför aktiviteten mervärde för våra hyresgäster?

Bra för Mitthem?         

På vilket sätt tillför aktiviteten mervärde för Mitthem?

Bra för Sundsvall?

På vilket sätt stärker aktiviteten Sundsvalls kommuns attraktionskraft?

Observera att elitsponsring inom Sundsvalls kommun samordnas via Stadsbacken och sköts via Näringslivsbolaget.

Ansökningstid

Ansökan om sponsring ska göras mellan 1 november och 31 januari.

Mellan 1 februari och 31 oktober tar vi inte emot några nya ansökningar.