Undersökning av intresset för Matfors!

2018-06-04

Under veckan kommer ett antal slumpvis utvalda i Mitthems intressekö att få en enkätundersökning via mail med syfte att ta reda på intresset för eventuella hyreslägenheter i Matfors.
- Även de som inte har någon direkt koppling till Mitthem kommer att få enkäten, då via SMS med en länk till att svara på undersökningen, berättar Linda Sjölén Backlund, kommunikatör på Mitthem.

I Mitthems uppdrag ingår inte bara att bygga centralt utan även att titta på möjligheterna utanför Sundsvalls centrum. Det finns dock i nuläget ingen detaljplan framtagen för Matfors, men skulle det bli aktuellt är tanken att en nybyggnation ska ske i nära anslutning till Matfors centrum.
- Vi hoppas såklart att så många som möjligt svarar på enkäten och tar chansen  att påverka framtidens boende hos Mitthem, avrundrar Linda Sjölen Backlund.