Basgränd, Trafikgatan & Skönsbergsvägen 22-24

Här hittar du information om våra fastigheter på Basgränd, Trafikgatan och Skönsbergsvägen 22-24.

Förråd

Finns i källaren (i skyddsrum), lgh-nyckel för att komma in till dem (Trafikgatan 5 A och B separat nyckel). Efter låsbytet så fungerar gamla nycklarna tills Aptus kommer igång (201704)

Tvättstuga

Finns på:

  • Skönsbergsvägen 26, här tvättar Skönsbergsvägen 24+26
  • Basgränd 3 A/B, här tvättar Basgänd 3 A/B + Skönsbergsvägen 22 + Basgränd 5
  • Trafikgatan 1 A/B, här tvättar Trafikgatan 1 A/B +  3 A + Basgränd 7
  • Trafikgatan 5 A/B, här tvättar Trafikgatan 5 A/B + 3 B
  • Trafikgatan 7 A/B, här tvättar Trafikgatan 7 A/B

Pluslokal

Finns på Skönsbergsvägen 26.

Lekplats

Finns på Trafikgatan 7 och Trafikgatan 1B (inne på gården).

Fotbollsplan

Finns på Trafikgatan 5

Grovsoprum

Finns på innergården mellan Skönsbergsvägen 24-26. Öppet 7-19 alla dagar.