Färjevägen 36-48

Förråd

Finns i källaren och på vinden. Lägenhetsnyckel för att komma in till förråden.

Tvättstuga

Finns på Färjevägen 36 och Färjevägen 44.

Lekplats

Finns på Färjevägen 36 och bakom Färjevägen 46.

Fotbollsplan

Finns på Färjevägen 58.