Färjevägen 50-58

Förråd

Finns i källaren. 50-56 separat nyckel, 58 A-D lägenhetsnyckel för att komma in till förråden.

Tvättstuga

Finns på Färjevägen 52 och 58.

Grovsoprum

Finns på gaveln på Färjevägen 58 A. Du tar sig in med lägenhetsnyckeln.

Lekplats

Finns på baksidan av Färjevägen 46 och Räbbmogatan 18.

Fotbollsplan

Finns på baksidan av Färjevägen 58.

Bouleplan

Finns på baksidan av Färjevägen 58 D.