Grönborgsgatan 10-12

Här hittar du information om våra lägenheter på Grönborgsgatan 10-12.

Förråd

Finns i källaren, lägenhetsnyckel för att komma in till dem.

Tvättstuga

Finns på Grönborgsgatan 10 A.

Grovsoprum

Finns i gårdshus.

Soprum med källsortering

Finns i gårdshus.

Cykelrum

Ett litet på Grönborgsgatan 10 och ett stort på Grönborgsgatan 12.