Loggvägen

Här finns information om Loggvägen.

Förråd

Finns i gårdshus. Separat nyckel för att komma in till dem.

Sopor

Soprum finns i gårdshus.

Tvättstuga

Finns på Loggvägen 2, 8 och 14 i gårdshus.

Lekplats

Det finns tre lekplatser i området.

Övrigt

Egen ingång till varje lägenhet.