Ludvigsbergsvägen

Här har vi samlat information om Ludvigsbergsvägen.

Förråd

Finns i källaren, lägenhets-nyckel för att komma in till dem.

Tvättstuga

Finns på Ludvigsbergsvägen 19 och 27. Max 10 pass per 30 dagar.

Solarium

Finns i källaren på Ludvigsbergsvägen 19.

Samlingslokal

****Lokalen stängd tillsvidare***** Öppnas igen när den renoverats.
Finns på Ludvigsbergsvägen 27. Bokas genom Mitthems kundcenter på telefon. 060-13 95 00. 

Lekplats

Finns på Ludvigsbergsvägen 27.

Sopstation

Finns utanför varje hus (Ej återvinning)

Odlingslådor

Finns på Ludvigsbergsvägen.  Kontakta Mitthems Kundcenter 060-139500 för mer info om hur du bokar.