Nackstavägen 22-24

Här finns information om Nackstavägen 22-24.

Förråd

Finns i källaren, bricka för att komma in till dem.

Sopor

Ska sorteras och placeras i särskilda behållare mellan Nackstavägen 22 och 24. Det finns en behållare endast avsedd för hushållssopor vid Nackstavägen 22 A.

Grovsoprum

Grovsoprum finns mellan Nackstavägen 22-24
Grovsoprummet är öppet vardag 7-19, det krävs bricka för att gå in. 

Tvättstuga

Finns i markplan i varje trapphus. Du behöver inte ta med skölj- och tvättmedel - för maskinerna är självdoserande. Max 7 pass per 30 dagar.

Plusgrupp NV 22AB

Bastu finns som plusgruppen har nyckel till.
Samlingslokal + övernattningsrum + gym har också plusgruppen hand om.

Cykelrum

Finns på Nackstavägen 24 A. Ingång utifrån med bricka. Det finns även cykelburar på gården, en utanför 22 och en utanför 24. Där kommer du in med din lägenhetsnyckel.