Rådhusgatan 28

Här hittar du information om våra lägenheter på Rådhusgatan 28.

Förråd

Finns i källaren, lägenhetsnyckel för att komma in till dem.

Tvättstuga

Finns på Rådhusgatan 28