Rörgatan 9-11

Här har vi samlat information om Rörgatan 9-11.

Förråd

Finns i källaren, separat nyckel för att komma in till dem.

Tvättstuga

Finns på Rörgatan 9 C och 11 C i källaren.

Lekplats

Finns mellan husen Rörgatan 9-11.

Grovsoprum

Finns mellan Rörgatan 9 E och 11 E.

Soprum med källsortering

Finns mellan Rörgatan 9 A och 11 A.

Cykelrum

Rörgatan 9 och 11.