Sallyhillsvägen 21-35

Här finns information om våra fastigheter på Sallyhillsvägen 21-35.

Förråd

Finns i källaren och på vinden på Sallyhillsvägen 21-35, separat nyckel in till dem.

Tvättstuga

Finns på Sallyhillsvägen 21-23 och 29-31. Max 10 pass per 30 dagar

Lekplats

Finns bakom Sallyhillsvägen 21-27.

Grillplats

Finns mellan Sallyhillsvägen 31 och skogen.

Soprum

Nyckel för att komma in.

Grovsoprum

Finns i samma hus som garagen

Samlingslokal för plusgruppen

Med övernattningsrum samt bibliotek finns på Sallyhillsvägen 21. Kontakta Mitthems Kundcenter 060-139500 för mer info om hur du kommer in.