Sallyhillsvägen 5-9

Här finns information om våra lägenheter på Sallyhillsvägen 5-9.

Förråd

Finns i källaren, lgh-nyckel in till dem.

Tvättstuga

Finns på Sallyhillsvägen 7A, 9A och 9C. Max 8 pass per 30 dagar.

Cykelrum

Finns på 9A och 9C. Ok för oss att lägga in behörighet att andra trapphus använder de olika cykelrummen (te x att 9C använder i 9A).

Lekplats

Lekplats finns i området.

Hushållsopor

Lägenhetsnyckel (SOP till sophämtare)

Grovsoprum

Finns på Sallyhillsvägen 5 A.