Viljansvägen

Här hittar du information om våra fastigheter på Viljansvägen.

Förråd

Finns i källaren, separat nyckel in till dem.

Tvättstuga

Finns på Viljansvägen 19.

Hobbylokal

Finns vävstuga på Viljansvägen 13-15.

Grovsoprum

Finns på Viljansvägen 17.

Övrigt

Det finns inte kabel-TV i fastigheten.

Eon har elnätet.