Viljansvägen

Här hittar du information om våra fastigheter på Viljansvägen.

Förråd

Finns i källaren, separat nyckel in till dem.

Tvättstuga

Finns på Viljansvägen 19

Hobbylokal

Finns snickarverkstad och vävstuga på Viljansvägen 13-15

Grovsoprum

Finns på Viljansvägen 17

Övrigt

Det finn inte kabel-TV i fastigheten.

Eon har elnätet