Vinkeltået 1-8,10, 12 & 14

Här har vis samlat information om Vinkeltået 1-8,10, 12 & 14.

Förråd

Finns i källaren, lägenhetsnyckel för att komma in till dem.

Tvättstuga

Max 8 pass per 30 dagar
Finns på Vinkeltået 1, här tvättar boende på 1 , 2 A+B och 3 A+B
Vinkeltået 4, här tvättar boende på 2 C, 4 och 6 B+C
Vinkeltået 5, här tvättar boende på 3 C, 5 och 7
Vinkeltået 8, här tvättar boende på 6 A och 8, 10
Vinkeltået 12, här tvättar boende på 12 och 14

Grovtvättstuga

Finns på Vinkeltået 14 B. Max 2 pass per 30 dagar.

Bastu

Finns på Vinkeltået 14 B. Kontakta Mitthems Kundcenter 060-139500 för mer info om hur du bokar. 

Samlingslokal 

Finns på Vinkeltået 14 B - Lokalen är stängd tillsvidare.

Lekplats

Finns mellan Vinkeltået 12 och 8.

Grillplats

Finns bakom Vinkeltået 8.

Grovsoprum

Finns på Vinkeltået 1, 5, 6, 14, är öppet vardagar 7-16.