Vinkeltået 1-8,10, 12 & 14

Här har vis samlat information om Vinkeltået 1-8,10, 12 & 14.

Förråd

Finns i källaren, lägenhetsnyckel för att komma in till dem.

Tvättstuga

Max 8 pass per 30 dagar
Finns på Vinkeltået 1, här tvättar boende på 1 , 2 A+B och 3 A+B
Vinkeltået 4, här tvättar boende på 2 C, 4 och 6 B+C
Vinkeltået 5, här tvättar boende på 3 C, 5 och 7
Vinkeltået 8, här tvättar boende på 6 A och 8, 10
Vinkeltået 12, här tvättar boende på 12 och 14

Grovtvättstuga

Finns på Vinkeltået 14 B. Max 2 pass per 30 dagar.

Bastu

Finns på Vinkeltået 14 B. Kontakta Mitthems Kundcenter 060-139500 för mer info om hur du bokar. 

Samlingslokal 

Finns på Vinkeltået 14 B. Hyran är 300 kr.

Samlingslokalen kan endast bokas av boende i området, och du måste vara minst 20år gammal för att kunna boka den. Kontakta Mitthems kundcenter på telefon 060-139500 för mer info om hur du bokar. 

Lekplats

Finns mellan Vinkeltået 12 och 8.

Grillplats

Finns bakom Vinkeltået 8.

Grovsoprum

Finns på Vinkeltået 1, 5, 6, 14, är öppet vardagar 7-16.