Kundenkät

Vi samarbetar sedan 2003 med Origo group som har lång erfarenhet av att mäta Nöjd Kund. Det står Scandinfo på kuvertet eller mejlet - så öppna det - det är från oss!

Vi vill ha nöjda hyresgäster

Nöjda kunder – det är ett av våra målområden som Mitthem arbetar hårt med för att uppnå. Därför får alla våra hyresgäster en enkät skickad till sig en gång om året. Och det är med hjälp av de svaren som vi prioriterar våra insatser i våra områden och som vi ständigt kan bli bättre.

Året runt skickas vår hyresgästenkät ut till alla våra hyresgäster– såväl på sommarn som på vintern. Utskicken slumpas och det innebär att du och din granne kanske svarar på enkäten med flera månaders mellanrum. Anledning till att vi vill ha in svar från olika årstider är att olika frågor är aktuella vid olika tidpunkter. Och vi vill bli bättre på allt!

Enkäten tar upp frågor om exempelvis fastighetsskötsel, tvättstugan, standard i din lägenhet och hur vi bemöter dig när du vill komma i kontakt med oss. Genom att ständigt analysera resultatet utformar vi sedan våra prioriteringsplaner. Vi tittar bland annat på vilka saker som är enkla att åtgärda. Och vilka frågor som är viktiga för många av våra hyresgäster.

Varje år får vi in över 1000 kommentarer. Vi läser och svarar på alla. De är viktiga för att vi som hyresvärd ska kunna blir bättre. Och genom dem kan du som hyresgäst både ge ris och ros.

Varje år är ni nästan 2600 hyresgäster som tar er tid att svara på våra frågor. Det tycker vi är fantastiskt. Så tack för att du svarar – det gör skillnad! Nöjda hyresgäster är viktigt för oss. Varje månad, varje vecka, varje dag.