Tryggt boende

Vi vill att du ska känna dig trygg i din bostad. Både inne i lägenheten och i bostadsområdet. Vi vill därför att du anmäler störningar så att vi kan hjälpa till med åtgärder. Till trygghetsarbetet hör också vårt deltagande i trygghetsråd och lokala trygghetsgrupper.

Dagtid tar vi på kontoret emot ditt samtal och vi har kompetens att kommunicera på fem olika språk. Under kvällar och helger är det vårt anlitade säkerhetsbolag som tar emot samtalet. De är då Mitthems förlängda arm och hanterar störningar i boendet när våra egna medarbetare inte är på plats. De tar personlig kontakt med den som stör – men berättar aldrig namnet på den som anmält.

Du ringer alltid 060-13 95 00 för att anmäla en störning – oavsett tid på dygnet.

Trygghetsråd och trygghetsgrupper

Mitthems vd sitter med i stadens Trygghetsråd som arbetar med långsiktiga och strategiska frågor som rör hela kommunen. I rådet ingår bland annat chefer från Kultur och Fritid, Barn och utbildning, Socialtjänsten, Räddningstjänsten och Polisen. Som en förgrening av Trygghetsrådet finns också lokala Trygghetsgrupper där Mitthem är representerade. Då får vi en nära koppling till varje bostadsområde och kan arbeta med frågor som är viktiga för det specifika området.

I våra områden genomförs kontinuerligt så kallade trygghetsvandringar där vi tillsammans med representanter från våra hyresgäster ser över att all belysning fungerar samt om buskage eller häckar ska tas ner för att inte skapa skymda platser i närheten till våra hus.

Har du några frågor som rör tryggheten i ditt bostadsområde är du alltid välkommen att kontakta oss.