Ändring i eldningsförbudet

2018-08-10

Länsstyrelsen har i samråd med räddningstjänsterna i länet beslutat att återgå till det ursprungliga eldningsförbudet som infördes den 2 juni. Det betyder att det är tillåtet att grilla på Mitthems iordningställda grillplatser igen.

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Risken för att en brand ska uppstå i skog och mark har minskat. Det är nu fuktigare på ytan men fortfarande torrt på djupet, därför är grillning enbart tillåtet på förberedda iordningsställda grillplatser och grillar på egen tomt eller motsvarande. Grillen måste vara upphöjd från marken så att värmen inte går ner i marken.

 

För frågor och svar kring det justerade eldningsförbudet vill vi tipsa om Länsstyrelsens FAQ

Mer information om hur du grillar säkert finns att läsa på dinsakerhet.se