Framtidshjältar

""

I Sundsvall ska alla ha möjlighet till ett bra liv. Mitthem uppmuntrar därför goda initiativ som hjälper oss att nå målet att alla Sundsvallsbor ska leva ett gott liv. 

Mitthem har i uppdrag av Sundsvalls kommun att skapa meningsfulla aktiviteter i bostadsområdena Nacksta och Skönsberg. För oss som bostadsbolag är det viktigt att våra hyresgäster trivs och mår bra.

Insatser där behoven är störst

Varje år avsätter vi pengar som går direkt till aktiviteter som skapar en meningsfull fritid i Nacksta och Skönsberg. Vi fokuserar på satsningar som skapar snabba, synliga och konkreta resultat där behoven är som störst. Vi tror också på att ju fler vi är som tillsammans tar ansvar desto bättre blir resultatet. Som förening eller organisation kan du också bidra och hjälpa oss i det arbetet genom att söka finansiering för olika satsningar. Därför vill vi kroka arm med aktörer i Sundsvall som vill göra skillnad på riktigt – och ni blir våra Framtidshjältar!

En meningsfull fritid

Med våra Framtidshjältar skapar vi ett bostadsområde som erbjuder aktiviteter av olika slag i Nacksta och Skönsberg. Allt från teater, dans och konst till flickfotboll, basket och naturupplevelser. När männskor får ett sammanhang, känner sig sedda och har något att göra på fritiden i sitt bostadsområde skapas trivsel, trygghet och stolthet. 

 

Årets Framtidshjältar kommer att skapa flera olika meningsfulla aktiviteter för alla åldrar i Nacksta och Skönsberg. 

 • "Söndagsbollen" Fritidsgården Nacksta
 • "Vägen till körkort" Fritidsgården/SDFF Plus
 • "Frukostpåsen" Fritidsgården/ ICA Kvantum Nacksta/SDFF Plus
 • "Nattfotboll Nacksta och Skönsberg" GIF Sundsvall
 • "Ungdomar som bygger och skapar" NBV Norr
 • "Coolt att vara snäll" Studieförbundet NBV
 • "Mötesplats Nacksta bibliotek" Sundsvalls stadsbiliotek
 • "Nackstaborna i naturen" Sadaka
 • "Tegympa för mammor i Nacksta" SDFF Plus/Fritidsgården Nacksta.
 • "Nacksta Basket" Sadaka
 • "Sommaraktiviteter" Back2Bascis/GIF Sundsvall
 • "Tjejer i fokus" Fritidsgården

Om ni vill söka pengar och bli Framtidshjältar ska satsningarna vara i Nacksta eller Skönsberg och handla om:

 • Skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.
 • Skapa jobbmöjligheter.
 • Bidra till ökad språkinlärning efter behov, exempelvis språkcaféer.
 • Mattemaraton och läxhjälp för ungdomar som behöver extra stöd.
 • Vuxna som rör sig utomhus under kvällstid för tryggheten.
 • Ledarledda aktiviteter för tjejer och killar i ålder 10-12 år.

Som förening kan ni bli Framtidshjältar och ansöka om max 25 000 kr för en aktivitet.

Om föreningen krokar arm och samverkar med en annan förening kan ni ansöka om max 50 000 kr för en aktivitet.

Föreningar och organisationer, som anordnar olika aktiviteter i Nacksta och Skönsberg, har möjlighet att söka medel. Alla ansökningar behandlas samtidigt för en så rättvis bedömning som möjligt. Alla ansökningar skickas via vårt e-formulär för samarbeten.

Ansökningsperioden för 2024 är nu stängd

Alla Framtidshjältar som beviljas ekonomiska medel skickar in en skriftlig utvärdering av aktiviteten där det tydligt framgår vad som har finansierats, och hur aktiviteten har genomförts genom skriftlig dokumentation samt med bilder. Utvärderingen skickas till Mitthem.

Vi ansvarar för vår framtid tillsammans. Vill ni, så möjliggör vi!