Entreprenörshandbok

""

På Mitthem arbetar vi dagligen för att våra hyresgäster ska känna sig trygga och glada i sina hem. Vi gör det genom att hela tiden ha vår värdegrund: lojalitet, ansvar, gemenskap, engagemang och respekt som grund i arbetet vi utför.

Våra hyresgäster har ett förtroende för oss och de vi samarbetar med. Det är viktigt att du är väl insatt i vilket arbete som ska utföras och att du har rätt utbildning för att utföra arbetet. Du är en representant för Mitthem och vi förväntar oss att du bemöter våra hyresgäster på ett bra och positivt sätt. 

Din arbetsplats är någons hem

Här beskriver vi hur vi vill att vårt samarbete med dig och ditt företag ska fungera. Det är oftast inte krångligare än att ställa sig frågan: Hur skulle jag själv vilja ha det om det var mitt hem?

Följande saker är viktiga när du besöker en hyresgäst:

 • Huvudnyckel används bara i undantagsfall och endast om Mitthem och hyresgästen har godkänt det.
 • Ring eller knacka alltid på dörren innan du öppnar även om du fått okej att använda nyckel. Hyresgästen kan vara hemma och därför är det schysst att ge sig till känna.
 • Tänk på att aldrig lämna en lägenhetsdörr olåst, inte ens när du befinner dig i lägenheten. På så sätt minskar du risken för att någon obehörig kommer in.
 • Börja med att säga hej, presentera dig och berätta vilket företag du arbetar för. Det är också viktigt att du talar om att du är där på uppdrag av Mitthem.
 • Visa legitimation så att det framgår vilket företag du arbetar för. Din legitimation ska alltid vara synlig, det skapar trygghet!
 • Använd arbetskläder där ditt företagsnamn tydligt framgår.

Att alla hyresgäster känner sig välinformerade är viktigt. Tänk därför på följande:

 • Berätta alltid för hyresgästen vad du ska göra och hur lång tid du beräknar att arbetet tar. Om arbetet påverkar hyresgästens lägenhet, till exempel avstängning av el, vatten och ventilation, ska hyresgästen informeras i god tid.
 • Behövs anslag i trapphuset med information om arbetet pratar du med din arbetsledare så att rätt informationspapper används.
 • Om du avbryter jobbet tillfälligt för att komma tillbaka senare, är det viktigt att hyresgästen får veta det. Om du av någon anledning inte kan komma tillbaka på utlovad tid bör du meddela hyresgästen.
 • Om något går sönder hos hyresgästen är det viktigt att du meddelar hyresgästen, muntligt eller skriftligt. Rapportera även vad som har hänt till din arbetsledare.
 • När ditt arbete är helt färdigt ska du återrapportera till hyresgästen om att arbetet är avslutat och ge eventuella skötselråd.

Här finner du som entreprenör värdefull information om beställning och uthämtning av brickor, nycklar och fullmakter.

Bricka/tagg

Om du som entreprenör är i behov av en bricka/tagg vill vi att du ringer till oss på 060-13 95 00 så kan vi förbereda en bricka åt dig och komma överens om hur utlämning ska ske. 

Brickan är giltig i ett år, efter det så behöver den uppdateras. Behöver du som entreprenör uppdatera din bricka under denna period gör du det genom att ringa till oss på 060-13 95 00 så hjälper vi dig. 

Nycklar 

Om du som entreprenör ska låna en lägenhetsnyckel för att komma in i en lägenhet så vill vi att ni även då ringer till oss på 060-13 95 00 så vi kan förbereda nyckeln och komma överens om hur utlämning ska ske. 

Ditt företag kan få ett digitalt parkeringstillstånd genom att lämna bilens registreringsnummer till Mitthems kundcenter. Tillståndet får bara användas vid arbetstillfället och inte under annan tid.

Lämna alltid plats för utryckningfordon

Om du behöver lasta av verktyg och arbetsmaterial innan du parkerar på besöksparkeringen, ställ dig så att utryckningsfordon, servicefordon och taxi har fri framkomlighet.

Observera att om du står länge på omärkta parkeringar riskerar du böter.

Vi är måna om våra grönområden. Som entreprenör är det viktigt att du inte parkerar på våra gräsmattor och värnar om växtligheten omkring våra fastigheter.

Det är viktigt att du stör våra hyresgäster så lite som möjligt. Därför vill vi att arbetet börjar efter klockan 07.00 och avslutas senast klockan 17.00, om du inte kommit överens om något annat med hyresgästen.

För att visa hänsyn för våra hyresgäster förväntar vi oss att du inte jobbar om du är sjuk.

Tänk på följande när du utför ditt arbete:

 • Vid behov, skydda hyresgästens möbler med täckplast eller liknande. Täck även dörröppningar till andra rum om det dammar.
 • Kom ihåg att städa efter dig. Ta med dig allt skräp. Grovsopor och byggavfall får inte slängas i hyresgästens eller fastighetens sopkärl eller miljöhus på gården.
 • När arbetet är avslutat ska du städa de utrymmen du fått låna tillfälligt som lager för din utrustning och material.
 • Rök inte i fastigheten eller i direkt anslutning till den, använd inte toalett eller annan egendom hos hyresgästen.

Som anlitad entreprenör har du, precis som våra medarbetare, tystnadsplikt för det du eventuellt ser, hör och läser hos våra hyresgäster och hos oss.

Om du däremot ser något som ska anmälas till en myndighet, som att exempelvis barn eller djur far illa, kontakta din närmaste chef som i sin tur kontaktar Mitthem för att göra anmälan. Du kan alltså vara anonym i din anmälan.

Om du någon gång känner dig hotad, eller om det uppkommer en hotfull stämning, är det bäst att snabbt lämna lägenheten och kontakta din arbetsledare och Mitthem.

Vid akuta hot eller våld ringer du 112.

Varje år besvarar våra hyresgäster en kundenkät om hur de upplever oss och våra anlitade entreprenörers arbete. De får svara på frågor om till exempel hur kontakten och bemötandet varit från alla inblandade. Det ger oss ett bra underlag och vi får veta vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Tack för att du hjälper oss att få nöjda kunder och lycka till i ditt arbete!