Bli hyresgäst

Bildtext saknas

Vi har hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Som hyresgäst hos oss ska du främst känna trygghet och glädje i ditt hem. Vi är en närvarande hyresvärd som betyder att vi tycker att det är viktigt att på olika sätt finnas för dig som hyresgäst.

Grundkrav för att få hyra lägenhet

För att få en lägenhet hos oss på Mitthem finns några grundkrav. 

 • Du har svenskt personnummer eller samordningsnummer
 • Du är minst 18 år
 • Du har en giltig hemförsäkring under hela boendetiden
 • Du ska ha behov av bostaden, bosätta dig permanent och vara folkbokförd på adressen. Som permanent boende avses var du har din huvudsakliga dygnsvila
 • Du får inte ha skulder eller haft störningar hos Mitthem eller till annan hyresvärd och du ska kunna lämna boende/hyresreferens
 • Du har en inkomst som är tillräcklig för att klara den aktuella hyran, som inkomst räknas:
  • Lön, pension eller inkomst från eget företag
  • A-kassa, sjukersättning, föräldrapenning
  • Barnbidrag, underhållsbidrag, bostadsbidrag/tillägg
  • Etableringsersättning
  • Studiemedel
  • Försörjningsstöd från Sundsvalls kommun
  • Inkomst av kapital, kapitaltillgångar som minst motsvarar 12 månaders hyra

Betalningsanmärkning får maximalt uppgå till 15 000 kronor och som sökande får du ha maximalt 5 betalningsanmärkningar som inte får vara yngre är 1 år.

Skuldsanering ska ha pågått i minst tre år utan anmärkning.

Mitthems uthyrningspolicy i sin helhet

 

Här nedan kan du läsa hur du steg-för-steg blir hyresgäst hos Mitthem. 

Så här registrerar du dig för att söka lägenhet:

För att kunna söka våra lägenheter måste du vara registrerad hos oss. Det blir du genom att följa de här stegen:

 1. Fyll i vårt registreringsformulär här på vår webb. Din registrering kan du göra från när du fyller 16 år.
 2. När du registrerat dig som sökande hos Mitthem börjar du tillgodoräkna dig köpoäng, du får en poäng per dag som du står i vår kö. Så om din intresseanmälan har varit aktiv i ett år har du 365 köpoäng. För att behålla dina köpoäng behöver du logga in på Mina sidor minst en gång var sjätte månad.

Din registrering och köpoäng är personliga och kan inte överlåtas till någon annan.

Är du redan hyresgäst och vill söka?

Om du som redan är hyresgäst hos Mitthem gör en registrering får du en poäng per boendedag, även om registreringen görs efter att du har flyttat in. Om du sedan flyttar från Mitthem och vill stå kvar som sökande får du köpoäng från den dag du registrerade dig, det vill säga du behåller inte köpoäng motsvarande boendetiden. Vid lägenhetsbyte inom Mitthem nollställs köpoängen.

Om du har en skuld till Mitthem kan du inte registrera dig och tillgodoräkna dig köpoäng.  

Sök och anmäl intresse på lägenheter

Efter att du har registrerat dig kan du anmäla intresse på lediga lägenheter. Tänk på att bara anmäla ditt intresse på de lägenheter du är intresserad av. Du kan maximalt ha sju aktuella intresseanmälningar. På Mina sidor kan du se vilka lägenheter du har anmält intresse på.

Få erbjudande och gå på visning

När du får erbjudande är det viktigt att du svarar ja eller nej på Mina sidor – om du inte svarar på två lägenhetserbjudanden spärras du för att söka lägenhet under en månad. Om du får mer än ett erbjudande samtidigt, kan du kan tacka ja till flera lägenheter. Om du blir nummer ett på flera lägenheter kommer vi att kontakta dig och fråga vilken du vill ha.

Vanlig uthyrning

Vid vanlig uthyrning publiceras våra lediga lägenheter i minst tre dagar på hemsidan. Därefter erbjuds lägenheten till den sökande med högst köpoäng. När du blir erbjuden att gå på visning har du minst fem dagar på dig att titta på lägenheten och tacka ja eller nej på erbjudandet.

Bolotto

Vissa lägenheter med snabb inflyttning publiceras under minst två dagar på vår hemsida. När publiceringstiden är slut slumpar systemet fram turordningen bland bokningarna. Vid bolotto är det alltså slumpen som avgör vem som får erbjudande – inte dina köpoäng.

Kontrakt

Om du har högst köpoäng av de som har tackat ja och uppfyller våra grundkrav, är kontraktet ditt. När kontrakt skickas till dig nollställs dina köpoäng och du blir även spärrad från att söka ny lägenhet under ett år.

Om ni är två som vill stå med på kontraktet – meddela oss det i samband med att ni tackar ja till lägenhetserbjudandet. Man kan inte lägga till någon på kontraktet efter att det är underskrivet.

Välkommen som hyresgäst hos Mitthem!

Vi på Mitthem arbetar för att stärka Sundsvall som stad, det är viktigt att vi får behålla våra invånare för att både staden och regionen ska utvecklas. Därför har vi valt att prioritera arbetsinflyttare och ungdomar.

Arbetsinflyttare

Som arbetsinflyttare till Sundsvall eller Timrå kommun får du 1500 extra köpoäng, för att lättare få en lägenhet. För att räknas som arbetsinflyttare har du fått en ny prov- eller tillsvidareanställning på heltid inom Sundsvall eller Timrå kommun. Du är folkbokförd utanför Sundsvall och Timrå kommun sedan minst ett år och har för avsikt att folkbokföra dig på den nya adressen.

Våra lägenheter erbjuds efter köpoäng. Arbetsinflyttare får 1 500 extra köpoäng vilka automatiskt försvinner efter sex månader. 

Ansökan

För att ansöka om arbetsinflyttning skickar du in ditt anställningsavtal till oss, senast sex månader efter att tjänsten påbörjats. Kontroll sker av att ovanstående krav är uppfyllda vid nyttjande av arbetsinflyttningsprioritet.

Gör din ansökan här

 

Ungdomskontrakt

Mitthem avsätter löpande en kvot om 100 lägenheter till ungdomar i åldern 18-26 år. När en sådan lägenhet publiceras är det bara möjligt för dig mellan 18-26 år att anmäla ditt intresse för lägenheten. Köpoängen avgör vem som får kontrakt.

Med tidsbestämda kontrakt finns möjlighet att få en tillfällig bostad samtidigt som du fortsätter att samla köpoäng.

Ett tidsbestämt kontrakt innebär att du hyr en lägenhet under en begränsad tid. Kontraktstiden kan variera från två månader upp till cirka sex månader. Det finns inte möjlighet till förlängning eller byte till annan lägenhet när hyrestiden är slut.

Lägenheten

Det är oftast små lägenheter i våra studentområden som finns lediga för korttidskontrakt. Lägenheterna är inte möblerade. Vi erbjuder inte rum i delat boende.

Du behåller dina köpoäng

Har du fått en lägenhet med tidsbestämt kontrakt behåller du dina köpoäng och kan under boendetiden söka andra lägenheter.

Befintligt skick

Lägenheten hyrs ut i befintligt skick och bara nödvändiga reparationer utförs.

Ansökan

För att ansöka om ett tidsbestämt kontrakt registrerar du dig på vår hemsida och anmäler dig via vår E-tjänst, klicka på den gröna knappen nedan. 

Ansök om tidsbestämt kontrakt

Vi kan inte ta emot ansökningar inför nya terminstarter på universitetet. Detta eftersom vi behöver prioritera nya studenter.

Grundkraven gäller även vid tidsbestämda kontrakt, förutom att du behåller köpoängen.

Uthyrning av nyproduktion skiljer sig från övrig uthyrning. Lägenheterna finns publicerade på vår hemsida i 14 dagar. Du kan anmäla intresse på 20 lägenheter och rangordnar dem efter önskemål. Om du får ett kontraktserbjudande är det grundat på den rangordning du gjort och dina köpoäng.

Kika in i lägenheterna

Kika in och se var i huset lägenheterna ligger i bostadsväljaren. Den hjälper dig att hitta de lägenheter som passar just dig. 

Tänk på rangordningen!

Anmäl ditt intresse med rätt ordning redan från start. Börja med den lägenhet som du är mest intresserad av. Det går att ändra rangordning i efterhand. 

 1. Logga in på Mina sidor
 2. Klicka på "Intresseanmälda" till under rubriken "Sökande"
 3. Klicka på adressen i den översta rutan
 4. Nu kan du stega med pilarna på de lägenheter som du vill rangordna upp/ner

Köpoäng och rangordning avgör vem som blir erbjuden kontrakt

Det är dina köpoäng som avgör om du får ett kontraktserbjudande. Du kan endast få ett erbjudande. Om du får ett kontraktserbjudande är det grundat på den rangordning du gjort och dina köpoäng. Alla dina övriga intresseanmälda lägenheter plockas bort när du får ett kontraktserbjudande (gäller endast lägenheter för nyproduktion, intresseanmälningar på "vanliga" lägenheter tas inte bort).