Tillgänglighetsredogörelse

Mitthem AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur mitthem.se uppfyller lagen om tillgänglighet på webben, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är till största del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda innehållet på webbplatsen?

Om det finns innehåll på www.mitthem.se som inte är tillgängligt för dig skicka e-post till info@mitthem.se eller ring oss 060-13 95 00.

Rapportera brister i webbens tillgänglighet

För oss på Mitthem är det viktigt att vi är tillgängliga och att innehållet på vår webbplats följer det nya direktivet. Om du upptäcker problem på mitthem.se eller om du anser att vi inte uppfyller de nya webbdirektiven om tillgänglighet ta kontakt med oss så att vi vet att problemen finns. Skicka e-post eller ring oss så hjälper vi dig.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG som är tillsynsmyndighet.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vår webbplats är en standardprodukt vilket benämns som Vitec Arena och levereras av vår samarbetspartner Vitec software group AB.
Vitec Arena följer de tillgänglighetskrav som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det som inte är tillgängligt enligt lag specificeras nedan:

  • Planskisser över lediga lägenheter publiceras i bildformat och är inte tillgänglighetsanpassade, därmed kan de inte läsas upp med skärmläsningsverktyg. Se rubrik Oskäligt betungande anpassning nedan.
  • Det finns PDF-filer i inloggat läge som inte är tillgänglighetsanpassade. Här kan man kontakta Mitthem så hjälper vi till med att skicka information eller läsa upp vad som står i PDF-filerna.
  • Bekräftelsedialogerna vid registrering på objekt ligger sist vilket gör att hela sidan måste navigeras med tangentbord för att nås.
  • Svenska beskrivningar på knappar i bildspel saknas.
  • Header-tagg för att markera sidhuvud och meny saknas.
  • FAQ-blocket som går inte att navigera med tangentbord.

Ovan punkter förutom planskisser åtgärdas löpande.

Oskäligt betungande anpassning

Mitthem AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

  • De ca 6000 olika planskisser vi tillhandahåller över lediga lägenheter i bildformat är inte tillgänglighetsanpassade.

Hur har vi testat webbplatsen?

Mitthem har gjort en självskattning tillsammans med vår leverantör av webbplatsen Vitec software group AB.

Redogörelsen uppdaterades den: 2024-03-12