För leverantörer

Här nedan finns information om våra företagsuppgifter och hur du ska skicka fakturor till oss på Mitthem.

OBS! som leverantör ska du i första hand skicka elektroniska fakturor till oss då det är ett lagkrav sedan 1 april 2019. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Det är även viktigt att fakturan har rätt referens. Läs mer om referens under fliken "Information på fakturan" nedan. 

Fakturaadress

Mitthem AB
Fakturor
851 85 Sundsvall

Leveransadress

Södra Järnvägsgatan 31
852 37 Sundsvall

Postadress (övrig post)

Mitthem AB
Box 90
851 02 Sundsvall

Organisationsnummer

556067-6982 (innehar F-skattsedel)

Olika sätt att fakturera

Vi använder oss av InExchange som tjänsteleverantör för våra e-fakturor.

Vi kan ta emot PEPPOL och Svefaktura.

PEPPOL: våra ID 0007:5560676982 och 0088:7365560676984
Svefaktura: vårt GLN-nummer är 7365560676984

Fakturan mejlas till: mitthem@recall.se

OBS! Endast en faktura per mejl. Eventuella bilagor ska ingå i samma PDF som fakturan.

Pappersfaktura skickas med post till vår fakturaadress - den hittar du längst upp på denna sida. 

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum (det datum fakturan utfärdades)
 • Leveransdatum (det datum varorna såldes eller levererades eller tjänsterna utfördes eller slutfördes)
 • Fakturans förfallodatum (betalningsvillkor 30 dagar)
 • Korrekt fakturaadress
 • Uppgifter om fakturerande part (företagsnamn, adress, telefon och e-post)
 • Plusgiro eller bankgiro
 • Momsregistreringsnummer
 • Organisationsnummer
 • Godkänd för F-skatt (är du godkänd för F-skatt ska det framgå på fakturan)
 • Leverantörens referens
 • Referens, se rubriken nedan
 • Ordernummer, om vår beställning gjorts via vårt fastighetssystem ska även vårt ordernummer anges, exempel 240101:001
 • Vår beställares namn
 • Specifikation av vara/tjänst. Det ska tydligt framgå vad fakturan avser och tänk på att även antal och enhet (ex. styck, timmar) måste anges samt á-pris exkl. moms och summa. Se mer information nedan kring specifikation.
 • Moms (den aktuella momssatsen och det aktuella momsbeloppet)
 • Att betala (summa + moms = totalbelopp)

Specifikation

 • Omfattar fakturan flera olika uppdrag/projekt, ska detta tydligt specificeras, inklusive datum för utförandet i fallande ordning.
 • Omfattar fakturan varor/materiel, ska detta tydligt specificeras med summa samt överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan.
 • Omfattar fakturan arbete utfört av underentreprenörer, ska detta tydligt specificeras med summa samt överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan.

Referens

 • Fakturan ska märkas med vårt konto och resultatenhet. Det är viktigt att referensen är med för att fakturan ska kunna tolkas och skickas till rätt beställare med automatik. Vid elektronisk faktura ska referensen stå i fältet beställarreferens. Exempel på hur våra referenser ser ut: 4511-3208.

Vid kreditfaktura gäller samma princip som vid fakturering. Förfallodatumet ska vara detsamma som debetfakturan.

 • En faktura ska sändas snarast efter utförd tjänst, dock senast en månad efter att tjänsten har blivit utförd.
 • Fakturerings- och expeditionsavgifter får inte får inte debiteras.
 • Dröjsmålsränta får inte påföras i enlighet med svensk räntelag, det vill säga först från och den 30:e dagen från fakturans ankomstdag till Mitthem.

Dröjsmålsränta erläggs inte för faktura med avvikelse såsom:

 • Felaktig eller ofullständig faktura
 • Priset avviker från avtalat pris
 • Felaktig eller ofullständig adress

Betalningsvillkor

 • Om ingen annan överenskommelse gjorts, erläggs betalning 30 dagar efter erhållen faktura med specifikation och godkänd leverans.

Har du frågor eller funderingar kring ovan - hör av dig till ekonomi@mitthem.se