Du kanske har hört talas om stambyte någon gång? Vad det är och innebär kommer vi att berätta om här.

Varför behövs det göras ett stambyte?

När vatten- och avloppssystemen, de så kallade stammarna, blir gamla kan de börja rosta och läcka. I värsta fall leder det till vattenskador och avloppsstopp. Därför måste vi byta rören och passar samtidigt på att göra andra saker som förbättrar kvaliteten på lägenheterna och husen inför framtiden.

Vilka renoveringar görs i samband med stambytet?

Vad som ska göras i samband med stambytet behovsprövas på de olika områdena. Badrummen renoveras och på vissa områden renoveras delar, eller hela köken. Ibland renoveras även grovkök och lilla WC:n, på de ställen där de finns. 

Hur får jag information innan stambytet?

När arbetet börjar i din lägenhet, kommer du att ha fått information av oss i god tid innan. Vi brukar dela ut tryckt information till dig som hyresgäst och brukar även komma ut för ett personligt möte för att fånga upp frågor och funderingar. 

Hur går stambytet till? 

Den morgonen då arbetet sätts igång börjar hantverkarna med att täcka golven noggrant. De sätter även upp dammslussar mot andra rum om så önskas. 

Efter det börjar hantverkarna att riva. Man tar ett rum i taget och vi börjar alltid med badrummet. I badrummet rivs allt ut för att ge plats åt de nya badrumsytskikten och inredningen. Vid ett stambyte dras de nya avloppsrören och vattenledningarna i en så kallad kassett som är utanpåliggande på kaklet. Det finns även möjlighet att koppla in en egen tvättmaskin efter stambytet.