Byte av lägenhet

Om du redan bor hos Mitthem och vill byta bostad får du tillgodoräkna dig din boendetid i den lägenhet som du bor i just nu som söktid. Vi godkänner inte några byten det första boendeåret.

Vid byte inom Mitthem gäller tre månaders uppsägningstid på din nuvarande lägenhet. Datumet när du anmälde intresse på den nya lägenheten räknas som uppsägningsdatum. Förkortning av uppsägningstiden medges endast om din lägenhet får ny hyresgäst före uppsägningstidens utgång.

Innan vi godkänner bytet görs en förbesiktning av din nuvarande lägenhet. Om det finns skador i lägenheten som du själv ska stå för ska dessa vara betalda innan bytet godkänns.

För dig som är student gällar andra regler, de hittar du här.