Om oss

""

Mitthem är ett kommunalt bostadsbolag och vi ska erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Vi tar även ett aktivt samhällsansvar och jobbar för att stärka och utveckla de stadsdelar våra hyresgäster bor i.

Vi är en samhällsaktör att räkna med 

Mitthem är ett allmännyttigt bostadsbolag. I Sverige har vi allmännyttiga bostadsföretagen som en del av det svenska välfärdssamhälle som växte fram efter andra världskriget. Uppgiften var att erbjuda ett bra boende till rimliga kostnader för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp.

Idag ser Sverige väldigt annorlunda ut jämfört med för 70 år sedan men utmaningarna finns fortfarande. Samhället blir alltmer polariserat med ökande skillnader mellan människors villkor och mellan olika delar av landet.

Mitthems viktigaste uppgift är att bygga och tillhandahålla hållbara, prisvärda bostäder för alla. Vi ska se till vilka bostadsbehov våra kommuninvånare har och erbjuda ett brett utbud av bostäder av god kvalitet som attraherar olika hyresgäster. Utöver det har vi ett stort engagemang för att stärka och utveckla de stadsdelar där våra hyresgäster bor.

Vi är mer än våra fastigheter

Att vi på Mitthem tar ett stort samhällsansvar är en självklarhet. Genom att på olika sätt arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet kan vi bidra till att Sundsvall utvecklas som kommun. Vi arbetar hela tiden med små och stora miljöfrågor för att minimera de negativa konsekvenserna för miljön.

Våra ägare har bestämt att vi ska avsätta tio procent av vår vinst varje år till sociala investeringar. Vi fokuserar på att göra skillnad på riktigt och vågar prioritera de sociala investeringarna där behoven är som störst!

Vi bygger för framtiden

Mitthem är Sundsvalls största hyresvärd och vi har cirka 6 000 lägenheter.

För oss är det viktigt att vara delaktig i Sundsvalls väg framåt. Med hållbarhet, trygghet och attraktiva bostadsområden för alla invånare är vi en samhällsaktör att räkna med. Vi bygger för framtiden och har flera byggprojekt på gång. Läs mer om vår nyproduktion.

Bostaden är en viktig del i människors liv och vi vill att våra hyresgäster ska känna trygghet och glädje och att vi tillsammans skapar hem att trivas i. Vi finns för våra hyresgäster och vår verksamhet ska vara av hög kvalitet och god service i nära samarbete med hyresgästen.

Styrelse

Sophia Beyer

Styrelseordförande (S)

Martin Jägesten

Vice ordförande (V)

Rolf
Rolf Nordin

Ledamot (S)

Petra Ebbing

Ledamot (M)

Patrik Gustavsson

Ledamot (M)

Torbjörn Sjödin

Arbetstagarrepresentant

Jeanette Westlinder

Arbetstagarrepresentant

Hans Axelsson

Adjungerad ledamot

Sundsvalls kommuns förtroendemannaregister, Troman Publik (nytt fönster)

 

Ledningsgrupp & Chefer

Lotta Björklund

VD

Per Nässbjer

Projektchef 

Maria Lindblom

Fastighetschef

Camilla Hjältman

Chef Kundcenter

Ola Näslund

Förvaltare

Helene Frank Johnsson

Förvaltare

Uppdraget

 

 

 

Ekonomi

En stark ekonomi är en förutsättning för att Mitthem ska kunna utveckla bolaget och fastighetsbeståndet i dag och i framtiden. Det är därför ett av Mitthems högst prioriterade mål.

Intäktssidan är starkt reglerad genom hyreshöjningar som förhandlas för bostäderna med Hyresgästföreningen innan de verkställs. Kostnadssidan består till största delen av underhållskostnader, taxebundna kostnader och räntekostnader. Det är nödvändigt för bolaget att bedriva en effektiv verksamhet och generera goda resultat  och tryggar framtida underhåll och investeringar.

Enligt ägardirektiven ska Mitthem uppnå en avkastning på det egna kapitalet på minst 3 procent medan soliditeten ska vara minst 28 procent på lång sikt.

Mitthems årsredovisningar

Vill du läsa mer om Mitthems ekonomi kan du kontakta oss på info@mitthem.se så skickar vi ett exemplar av årsredovisningen till dig på mejl.

Uthyrningspolicyn är fastställd av Mitthems styrelse och ska tillgodose Mitthems ägardirektiv och affärsidé. Uthyrningspolicyn följer hyreslagen och skall främja en rättvis och välfungerande uthyrning. 

Under uthyrning och boendetiden kan Mitthem efterfråga underlag som styrker grundkraven. Kontraktsinnehavaren är ansvarig för sina inneboenden, gäster samt andrahandshyresgäster att väl vårda sin lägenhet och vad där till hör.

Mitthem ser allvarligt på att brottsliga handlingar sker i hyrd lägenhet, i fastigheten och i bostadsområdet. Förverkande av lägenhet kan bli aktuell enligt Hyreslagen. Mitthem har i uppdrag enligt ägardirektivet att tillhandhålla lägenheter till sociala ändamål, lägenheterna publiceras inte på Mitthems hemsida.

Grundkrav

 • Du har svenskt personnummer eller samordningsnummer
 • Du är minst 18 år
 • Du har en giltig hemförsäkring under hela boendetiden
 • Du ska ha behov av bostaden, bosätta dig permanent och vara folkbokförd på adressen. Som permanent boende avses var du har din huvudsakliga dygnsvila
 • Du får inte ha skulder eller haft störningar hos Mitthem eller till annan hyresvärd och du skakunna lämna boende/hyresreferens
 • Du har en inkomst som är tillräcklig för att klara den aktuella hyran, som inkomst räknas:
  • lön, pension, inkomst av företag
  • a-kassa, sjukersättning, föräldrapenning
  • barnbidrag, underhållsbidrag, bostadsbidrag/tillägg
  • etableringsersättning
  • studiemedel
  • försörjningsstöd från Sundsvalls kommun
  • inkomst av kapital, kapitaltillgångar som minst motsvarar 12 månaders hyra

Betalningsanmärkning får maximalt uppgå till 15 000 kronor och som sökande får du ha maximalt 5 betalningsanmärkningar som inte får vara yngre är 1 år.

Skuldsanering ska ha pågått i minst tre år utan anmärkning.

Begränsning av antal boende per lägenhetsstorlek

Mitthem har regler för hur många personer som får bo i en och samma lägenhet, maxantal vuxna och barn:

 • Ett rum och kök maximalt 3 personer
 • Två rum och kök maximalt 4 personer
 • Tre rum och kök maximalt 6 personer
 • Fyra rum och kök maximalt 8 personer
 • Fem rum och kök maximalt 10 personer

Uppsägning av hyreskontrakt

Uppsägningstiden är tre månader från kommande månadsskifte. Den som ska flytta kan lämna önskemål om kortare uppsägningstid. Det godkänns om den som fått lägenheten vill flytta in tidigare.

Vid dödsfall eller flytt till särskilt boende gäller en månads uppsägningstid från kommande månadsskifte.

Lägenhetskategorier

Ungdomskontrakt

Av Mitthems lägenheter är minst 100 kontrakt avsedda för ungdomar i åldern 18–26 år.

Plusboende 50+

Lägenheter för personer som är 50 år eller äldre utan barn som bor stadigvarande hemma, det räcker att en i hushållet är över 50 år. Finns ingen sökande, läggs lägenheten ut på hemsidan utan ålderskrav.

Trygghetsboende 65+

Lägenheter för personer som är 65 år eller äldre utan barn som bor stadigvarande hemma, det räcker att en i hushållet är över 65 år.

Studentlägenheter

Grundkrav för att hyra studentlägenhet:

 • Du är minst 18 år
 • Du är antagen för heltidsstudier vid Mittuniversitetet Campus eller yrkeshögskola i Sundsvall. Intyg laddas upp på Mina sidor innan ansökan om lägenhet
 • Du har en giltig hemförsäkring under hela boendetiden
 • Du har ingen störning eller skuld till Mitthem eller annan hyresvärd
 • Betalningsanmärkning får maximalt uppgå till 15 000 kronor och ha maximalt 5 betalningsanmärkningar som inte får vara yngre är 1 år
 • Skuldsanering ska ha pågått i minst tre år utan anmärkning

Sundsvalls kommun ger bostadsgaranti för nyantagna heltidsstudenter vid Mittuniversitetet Campus Sundsvall. Tillsammans med andra bostadsbolag hjälper Mitthem till att alla nya studenter får en bostad. Efter bostadsgarantin (en vecka efter andra antagningen varje termin) får andra studenter söka lägenhet:

 • Distansstudenter
 • Boende inom Sundsvall och Timrå kommun
 • Nuvarande studenter
 • Yrkeshögskolastudenter

Alla studentlägenheter läggs ut på Mitthems hemsida. För studentlägenheter gäller först till kvarn, vilket innebär att den som först anmäler intresse för en lägenhet och är godkänd enligt grundreglerna får hyra lägenheten.

Uppsägningstiden för en studentlägenhet är tre månader. Vid byte av studieort eller praktik gäller en månads uppsägningstid. Intyg på ny studieort eller praktik skickas till Mitthem vid uppsägning.

Hyresperioden är som längst sex år per hyresgäst. Förlängning med maximalt fyra år kan godkännas för doktorandstudier.

Överlåtelse, byta eller hyra ut din lägenhet i andrahand

Mitthem utgår från de regler som finns i hyreslagen. Beaktansvärda skäl krävs för att byta lägenhet och hyra ut i andra hand. Otillåten andrahandsuthyrning medföra att din hyresrätt förverkas. All andrahandsuthyrning, överlåtelse eller byte av lägenhet måste godkännas av Mitthem.

Spärr att söka lägenhet

Om den sökande har misskött sin relation till Mitthem i form av till exempel olaga andrahandsuthyrning, vanvård, avhysning, övergiven lägenhet eller nyttjande av falska intyg förlorar sökanden alla sina köpoäng och spärras i tre år att söka hos Mitthem.

Detsamma gäller vid olämpligt uppträdande som till exempel trakasserier, hot eller våld mot Mitthems personal eller av företaget anlitad entreprenör.

Senast reviderad 2024-03-08

   

 

Mer information

Protokoll styrelse Mitthem AB