Nacksta lätt att älska

""

För att stärka bilden av ett bostadsområde och förmedla den sanna bilden av den är det viktigt med stolta boende som ambassadörer.

Nacksta lätt att älska

Genom att samarbeta och skapa förutsättningar för de som kan göra skillnad på riktigt gör vi insatser där behoven är som störst. För Nacksta som sjuder av liv, eldsjälar som jobbar outröttligt och boende som älskar sitt bostadsområde vill vi hjälpa till med att sprida den kärlek som boende själva har för sitt Nacksta. Den sanna bilden av ett bostadsområde bärs av de människor som som bor där. 

Framtidshjältarna i Nacksta

Med våra Framtidshjältar skapar vi ett bostadsområde som erbjuder aktiviteter av olika slag i Nacksta. Framtidshjältarnas outröttliga arbete i Nacksta ger inte bara en meningsfull fritid, de skapar även trivsel, trygghet och stolthet för bostadsomårdet. I filmerna nedan visas Framtidshjältarnas viktiga engemang och arbete för området och människorna i Nacksta.