Trygghet

Att arbeta med trygghet är ett bra sätt att på lång sikt arbeta med hållbarhet. Att känna sig trygg i sitt hem är en viktig faktor för att människor ska trivas och bo kvar. Därför arbetar vi bland annat med trygghetsvandringar, trygghetsjour och trygghetsgrupper.

Trygghetsråd och trygghetsgrupper

Mitthems vd sitter med i stadens Trygghetsråd som arbetar med långsiktiga och strategiska frågor som rör hela kommunen. I rådet ingår bland annat chefer från Kultur och Fritid, Barn och utbildning, Socialtjänsten, Räddningstjänsten och Polisen. Det är värdefullt att tillsammans med flera olika aktörer kunna belysa olika aspekter av en och samma fråga.

Som en förgrening av Trygghetsrådet finns också lokala Trygghetsgrupper där Mitthem är representerade. Då får vi en nära koppling till varje bostadsområde och kan tillsammans med till exempel skola och föreningar arbeta med frågor som är viktiga för det specifika området.

I våra områden genomförs kontinuerligt så kallade trygghetsvandringar där vi tillsammans med representanter från våra hyresgäster ser över att all belysning fungerar samt om buskage eller häckar ska tas ner för att inte skapa skymda platser i närheten till våra hus.

Trygghetsjour – alltid tillgänglig

Att känna sig trygg i sin lägenhet är viktigt och störningar av olika slag kan skapa en känsla av otrygghet. Med vår trygghetsjour tar vi kundernas behov på allvar och kan snabbt vidta åtgärder. Oftast handlar det om att direkt prata med dem som stör.

Du ringer alltid 060-13 95 00  – oavsett tid på dygnet.

Elektroniska låssystem – för ett tryggare boende

När vi bygger nytt eller renoverar våra hus passar vi löpande på att installera Aptus som är ett elektroniskt låssystem. Istället för vanliga nycklar förses hyresgästerna med en elektronisk låsbricka som läses av varje gång den sätts mot en dörr för att låsa upp. Aptus är ett bra sätt att förhindra att obehöriga tar sig in och tappas en nyckel bort är det enkelt att spärra den enskilda brickan.