""

Vi vill att du ska känna dig trygg i din bostad. Både inne i lägenheten och i bostadsområdet.

Det är viktigt att du ringer till oss när du upplever störningar eller känner dig otrygg.  Dagtid tar vi på kontoret emot ditt samtal medan det under kvällar och helger är det vårt anlitade säkerhetsbolag som tar emot samtalet. De är Mitthems förlängda arm och hanterar störningar i boendet när våra egna medarbetare inte är på plats. De tar personlig kontakt med den som stör – men berättar aldrig namnet på den som ringt.

Trygghetsjour – alltid tillgänglig

Med vår trygghetsjour tar vi våra hyresgästers behov på allvar och kan snabbt vidta åtgärder. Oftast handlar det om att direkt prata med dem som stör.

Du ringer alltid 060-13 95 00 – oavsett tid på dygnet. Vi får inte kännedom om en störning om du endast ringer Polisen – kom ihåg att alltid ringa till Mitthem också!

Om du stört dina grannar eller brutit mot Mitthems regler får du ett varningsbrev.

Brev från Socialtjänsten

En kopia av varningsbrevet skickas till Socialtjänsten som i sin tur skickar ett brev till dig med information om hur du söker hjälp, om det finns behov av det.

Spärrad vid varningsbrev

Du blir spärrad under två år från att söka annan lägenhet inom Mitthem.

Kostnad vid varningsbrev

Du kan även få en kostnad på 1200 kr i samband med varningsbrevet.

Upprepade störningar

Vid upprepade störningar kan lägenhetskontraktet komma att sägas upp.

Trygga Trappan – ett samarbete med Polisen

Till trygghetsarbetet hör också vårt deltagande i trygghetsråd, lokala trygghetsgrupper och Trygga Trappan som är ett samarbete med polisen.

På en blå bakgrund ligger en vit rund stämpel där det står Trygga trappan- Tryggare bonde.

För oss på Mitthem är det viktigt att våra hyresgäster känner sig trygga. Både inne i lägenheten och i bostadsområdet. Med Trygga Trappan vill vi öka tryggheten i våra trapphus och källare i Nacksta och Skönsberg.

Det gör vi med hjälp av polisen som kollar trapphus och källare. De som inte har anledning att vara i huset kan få böter direkt av polisen. Det är bara du som bor här och dina besökare som får vara i huset.

Trygga Trappan är ett samarbete mellan Mitthem och Polisen.