Sopor & miljö

Det finns mycket att vinna på en bra sortering och därför vill vi inspirera alla våra hyresgäster att sortera både matavfall och sopor.

Varför sopsortera?

Våra sopor kan vara både farliga men också värdefulla. Om de sorteras rätt kan de tas omhand på rätt sätt och en stor del kan återvinnas. Använda plastförpackningar kan återvinnas till nya förpackningar och påsar, och tomma vinflaskor kan bli nya glasburkar eller glasull. Genom att sortera bidrar du till en bättre natur och minskar föroreningar. Helt enkelt en bra investering för framtiden.

Sortera matavfall

Mitthem strävar efter att erbjuda sortering av matavfall i alla våra områden.Sorteras matavfallet rätt blir avgifterna lägre. Faktum är att om alla våra hyresgäster sorterade sitt matavfall skulle en miljon kunna sparas i minskade sopavgifter - en miljon som skulle kunna läggas på något annat, exempelvis lekparker eller grillplatser.

Reko gör stickprovskontroller när de hämtar soporna och vid upprepade fel tas de bruna tunnorna bort. Vi meddelar alltid om det blir någon förändring i ditt område. Både om de bruna tunnorna tillfälligt försvinner och när vi på nytt inför sortering av matavfall.

Målsättningen är att kommunen om några år ska kunna använda matavfallet för att producera biogas för fordonsdrift i Sundsvall.

Sorteringsguide

Använd Rekos sorteringsguide, där du kan söka på valfritt ord för att ta reda på hur olika slags sopor ska sorteras.

Här finns närmsta återvinningsstation och återvinningscentral för grovsopor.