Sopor & miljö

""

Det finns mycket att vinna på en bra sortering och därför vill vi hjälpa alla våra hyresgäster att att göra rätt och sortera både matavfall och sopor.

Varför sopsortera?

Våra sopor kan vara både farliga men också värdefulla. Om de sorteras rätt kan de tas omhand på rätt sätt och en stor del kan återvinnas. Använda plastförpackningar kan återvinnas till nya förpackningar och påsar, och tomma vinflaskor kan bli nya glasburkar eller glasull. Genom att sortera bidrar du till en bättre natur och minskar föroreningar. Helt enkelt en bra investering för framtiden.

Använd MittSverige Vatten & Avfalls sorteringsguide, där du kan söka på valfritt ord för att ta reda på hur olika slags sopor ska sorteras.

I vissa av Mitthems områden finns det återvinningsstationer för exempelvis papper, plast, kartong eller färgat och ofärgat glas. Om det saknas återvinningsmöjlighet i ditt område, kan du söka närmaste återvinningsstation på MittSverige Vatten & Avfalls hemsida.

Farligt avfall, grovsopor (det finns grovsoprum på vissa av Mitthems områden) och trädgårdsavfall är exempel på avfall som ska slängas på en återvinningscentral. Hitta din närmsta återvinningscentral på MittSverige Vatten & Avfalls hemsida.

   

Sortering av matavfall

""

Mitthem strävar efter att erbjuda sortering av matavfall i alla våra områden. Kolla gärna på vår film "Sortera dina matrester" för att se hur du sorterar ditt matavfall. I filmen får du tips på saker som är bra att tänka på när du sorterar matavfall. I filmen får du bland annat reda på följande:

  • Hittar en bra teknik för sopsortering i köket
  • Att slänga snyggt
  • Att du inte få lägga plast i bruna påsen!

Det är viktigt att sortera rätt!

När annat än papperspåsar slängs i behållaren för matavfall så måste innehållet brännas istället för att bli till biogas. För att få ha kvar matavfallssorteringen är det viktigt att alla hjälps åt och sorterar rätt. När soporna hämtas görs stickprovskontroller och vid upprepade fel tas möjligheten att sortera matavfall bort.

  • Skal av frukt och grönsaker
  • Äggskal
  • Matrester (råa eller tillagade)
  • Mindre ben från kött, fisk och fågel
  • Kaffesump med filter
  • Tepåsar
  • Blommor och blad (men inte jord)

De bruna matavfallspåsarna finns att hämta gratis i din matbutik.

Kom och prata med oss. I de områden där matavfallsorteringen återinförs kommer personal från Mitthem att finnas på plats. Vi delar gärna med oss av tips och trix – så kom och ställ dina frågor! Det går även bra att ringa till oss på telefon 060-13 95 00.