Uppsägning

""

Här har vi samlat all information om uppsägning av lägenhet - hur du säger upp din lägenhet och vad som gäller vid uppsägning. 

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre månader, räknat från kommande månadsskifte. Du kan lämna önskemål om kortare uppsägningstid. Detta godkänns bara om den som blivit erbjuden lägenheten vill flytta in tidigare. Lägenheten erbjuds inte efter vem som kan ta den till önskat uppsägningsdatum utan enligt vår uthyrningspolicyn.

Mina sidor

Det enklaste sättet att säga upp din lägenhet gör du via Mina sidor. Här ser du hur du gör, steg för steg:

 1. Logga in på Mina sidor
 2. Gå till "Mina kontrakt" till höger och klicka "Kontraktsuppsägning" lite längre ner.
 3. Fyll i informationen och tryck "Skicka uppsägning".
 4. Du får ett mejl som du signerar med BankID. 
 5. Vi kontaktar dig med frågor om visning av lägenheten.
 6. Efter att vi har sagt upp lägenheten får du en uppsägningsbekräftelse. 
 7. Din lägenhet läggs oftast ut på hemsidan samma dag och efter 4 dagar får de sökande med högst köpoäng chans att titta på lägenheten.

Uppsägningsblankett

Om du inte har tillgång till dator, eller inte kan logga in på Mina sidor kan du säga upp lägenheten via en uppsägningsblankett:

 1. Kontakta Kundcenter på telefon 060-13 95 00, mejl eller chatt. Vi skickar en uppsägningsblankett till dig per post, med svarskuvert.
 2. Fyll i uppsägningsblanketten och skicka tillbaka den i svarskuvertet. Tänk på att uppsägningsdatumet räknas från kommande månadsskifte, från det datum vi får in uppsägningsblanketten. 
 3. Vi kontaktar dig med frågor om visning av lägenheten.
 4. Vi skickar en uppsägningsbekräftelse till dig per e-post eller brev när vi har sagt upp lägenheten. 

När en lägenhet ska sägas upp på grund av dödsfall behöver du som dödsbodelägare kontakta Mitthem för att få en blankett för uppsägning. Den skickas tillbaka tillsammans med ett dödsfallsintyg. 

 • För en lägenhet som sägs upp på grund av dödsfall gäller en månads uppsägningstid, räknat från kommande månadsskifte, om dödsbodelägarna så önskar.
 • Detta är under förutsättning att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet. Sägs lägenheten upp senare gäller tre månaders uppsägningstid.

Dödsfall efter uppsägning

Avlider den boende efter uppsägningen, ändras uppsägningstiden från tre till en månad. Om två personer står på kontraktet och den ena avlider gäller en månads uppsägningstid inom en månad från dödsfallet. 

Makar eller sambo

 • Har bostaden hyrts av makar eller sambor gemensamt och en av dem avlider, tillkommer rätten att säga upp lägenheten med en månads uppsägning dödsboet och den efterlevande makan/maken/sambon i förening.
 • Alla delägare i dödsboet skall skriva på uppsägningen. Vilka som är dödsbodelägare framgår av dödsfallsintyget. Detta kan beställas från skattemyndigheten.
 • Dödsfallsintyg ska bifogas uppsägningen.
 • Mitthem kommer att bekräfta uppsägningen skriftligen till dödsboet.

Visa lägenheten när den är uppsagd

När lägenheten är uppsagd och efter förbesiktningen kommer lägenheten läggas ut på vår hemsida för nya sökande att visa intresse. De sökande får oftast titta i lägenheten samtidigt som lägenheten töms och innan den städats. Tillsammans med Kundcenter bestämmer du om det är ni anhöriga som visat lägenheten eller om Mitthem ska visa lägenheten.

Vid uppsägning med anledning av flytt till särskilt boende, exempelvis servicehus eller äldreboende, gäller en månads uppsägningstid räknat från nästkommande månadsskifte.