Uppsägning

Ska du säga upp din bostad? Skriv ut uppsägningsblanketten nedan och skicka den till oss. Vi bekräftar sedan uppsägningen skriftligt eller per mejl så fort vi har registrerat din uppsägning. 

Till uppsägningsblanketten

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre månader, räknat från kommande månadsskifte. Du kan lämna önskemål om kortare uppsägningstid. Detta medges endast om den som blivit erbjuden lägenheten vill flytta in tidigare. Lägenheten erbjuds inte efter vem som kan ta den till önskat uppsägningsdatum utan enligt uthyrningspolicyn.

Uppsägning - dödsfall

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid, räknat från kommande månadsskifte. Avlider den boende efter uppsägningen, ändras uppsägningstiden från tre till en månad. Om två personer står på kontraktet och den ena avlider gäller en månads uppsägningstid inom en månad från dödsfallet.

Mer om uppsägning vid dödsfall

Uppsägning - flytt till särskilt boende

Vid uppsägning med anledning av flytt till särskilt boende, tex servicehus eller äldreboende, gäller en månads uppsägningstid räknat från nästkommande månadsskifte.

Utflyttning

Det är mycket att hålla reda på när du ska flytta, både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar.
Det är viktigt att du flyttstädar din lägenhet noggrant. Här nedan hittar du en chacklista som kan vara till hjälp.

Checklista - Flyttstädning