Socialt ansvar

""

Mitthem arbetar ständigt med att skapa trygga och trivsamma hem och attraktiva bostadsområden. För oss är trygghet grunden och en viktig del av ett långsiktigt socialt hållbarhetsarbete.

Ett tryggt bostadsområde skapas av människorna som bor i området. Därför involverar vi föreningar och hyresgäster i aktiviteter och skapar förutsättningar för dem som vill göra skillnad på riktigt. Varje år avsätter Mitthem pengar till sociala framtidsinvesteringar. Insatser som direkt gör skillnad där behovet är som störst.

 

Mitthem har av Sundsvalls kommun fått i uppdrag att bidra till en positiv utveckling i Nacksta och Skönsberg. Därför satsar vi pengar som syftar till en hållbar samhällsutveckling i de två bostadsområdena.

Genom ett tätt samarbete med kommunen, skolan och föreningar i vår kommun har vi identifierat hur våra insatser gör störst nytta i Nacksta och Skönsberg. Vi inser dock att vi inte kan göra allt själva och krokar därför arm med Sundsvalls eldsjälar. För att få till förändringar måste vi jobba tillsammans för att alla, gammal som ung, ska känna sig inkluderade i vårt Sundsvall. 

Vi söker nu föreningar som under 2024 vill vara med och hjälpa till, våra Framtidshjältar. Med meningsfulla aktiviteter skapas framtidens stjärnor.

Vill ni bli våra Framtidshjältar så läser ni mer om det här 

Det ska vara enkelt att ta sig till träning och spontanidrott. Därför stöttar vi olika typer av arenor i Nacksta och Skönsberg som möjliggör en meningsfull fritid för barn och ungdomar. 

Camp Mitthem

Vi stöttar ungdomsfotbollen i Nacksta och Camp Mitthem är hemvist för Giffarnas ungdomsverksamhet samtidigt som den fungerar som en plan för ledarledd spontanidrott. Planen ligger precis nedanför Mitthems hus så det är både enkelt och naturligt för våra yngre hyresgäster att delta.

SKB Arena

Innebandyarena mitt i Skönsbergs bostadsområde som står öppen dygnet runt och fungerar som en mötesplats. Arenan är möjlig tack vare ett samarbete med svenska och västernorrländska innebandyförbundet samt SISU.

För oss är trygghet en del av ett långsiktigt socialt hållbarhetsarbete. Att känna sig trygg i sitt hem är en viktig faktor för att människor ska trivas och bo kvar. Därför arbetar vi bland annat med trygghetsvandringar, trygghetsjour och trygghetsgrupper.

Trygghetsråd och trygghetsgrupper

Mitthems vd sitter med i stadens Trygghetsråd som arbetar med långsiktiga och strategiska frågor som rör hela kommunen. I rådet ingår bland annat chefer från Kultur och fritid, Barn och utbildning, Socialtjänsten, Räddningstjänsten och Polisen. Det är värdefullt att tillsammans med flera olika aktörer kunna belysa olika aspekter av en och samma fråga.

Det finns också lokala Trygghetsgrupper där Mitthem är representerade. Då får vi en nära koppling till varje bostadsområde och kan tillsammans med till exempel skola och föreningar arbeta med frågor som är viktiga för det specifika området.

I våra områden genomförs kontinuerligt så kallade trygghetsvandringar där vi tillsammans med representanter från våra hyresgäster ser över att all belysning fungerar samt om buskage eller häckar ska tas ner för att inte skapa skymda platser i närheten av våra hus.

Trygghetsjour – alltid tillgänglig

Att känna sig trygg i sitt hem är viktigt och störningar av olika slag kan skapa en känsla av otrygghet. Med vår trygghetsjour tar vi våra hyresgästers behov på allvar och kan snabbt vidta åtgärder. Oftast handlar det om att direkt prata med de som stör.

Du ringer alltid 060-13 95 00 – oavsett tid på dygnet.

Elektroniska låssystem – för ett tryggare boende

När vi bygger nytt eller renoverar våra hus passar vi löpande på att installera Aptus som är ett elektroniskt låssystem. Istället för vanliga nycklar får hyresgästerna en elektronisk låsbricka som läses av varje gång den sätts mot en dörr för att låsa upp. Aptus är ett bra sätt att förhindra att obehöriga tar sig in och tappas en nyckel bort är det enkelt att spärra den enskilda brickan.

När vi bygger nytt och bygger om arbetar vi för att se till barnens bästa och för att följa Barnrättslagen. Vi ska ha barnglasögonen på oss när vi är ute i våra områden och reagera om barn far illa på något sätt.

Mitthem ska vid projekt som kostar mer än 15 miljoner, genomföra en analys om hur våra beslut påverkar barnens bästa, åsiktsfrihet och rätten att bli hörd.

Vid alla avhysningar där barn är inblandade, ska Mitthem genomföra en analys om hur våra beslut påverkar barnens bästa, åsiktsfrihet och rätten att bli hörd.

Här kan du läsa mer om barnrättslagen.

Ett socialt ansvar handlar också om att värna om alla människor som på olika sätt behöver stöd och hjälp med sitt boende. Mitthem avsätter 100 lägenheter per år för kommunens egna verksamheter. En bostadssocial arbetsgrupp inom Sundsvalls Kommun prioriterar och samordnar behovsbilden hos de som behöver den hjälpen.

   

Mer information

Framtidshjältar Nacksta lätt att älska