Miljö & klimat

""

Mitthem är Sundsvalls största hyresvärd och med det i åtanke är det enkelt att förstå att våra val och beslut i miljöfrågor får stora konsekvenser. Därför arbetar vi med både stora och små miljöfrågor för att minimera de negativa konsekvenserna för miljön.

Nyproduktion och energimål

Mitthem har i mer än 20 år tillbaka aktivt arbetat med att sänka energiförbrukningen i våra fastigheter. Med ett till stor del äldre bestånd har det genom åren gett stora förbättringar. Det har gjort att våra hus drar mindre energi i jämförelse med andra bostadsbolag. Sedan ett par år tillbaka har bolaget gått in i en byggfas. Energimålen vid nyproduktion är att bygga hus som drar 50-60 procent mindre energi än våra äldre fastigheter. Det kommer göra stor skillnad för miljön.

Resor i jobbet

Till insatser i det lilla perspektivet hör våra tjänstecyklar. Varför ta bilen om du kan cykla och inte behöver utrustning? Mitthems tjänstecyklar är uppskattade av medarbetare som ska ut på kortare uppdrag.

För att minska antalet tjänstebilar ingår Mitthem i kommunens bilpool med gas- och elbilar. Och ska vi resa längre sträckor är tåget det självklara valet.

Vi hjälper våra hyresgäster att göra rätt

Om vi alla hjälper till med små saker i vardagen kan vi bidra till ett bättre klimat. Hur vi sorterar sopor, hur vi använder el och vatten och vilken bil vi kör påverkar vårt klimat. Vi arbetar ständigt med att hjälpa våra hyresgäster att göra rätt för klimatet.

Avfallshantering

Mitthem arbetar kontinuerligt med avfallshanteringen i våra bostadsområden. Vi försöker ständigt förbättra i våra soprum och har arbetat fram ett tydligt bildspråk för hur våra hyresgäster ska sortera rätt. Ung som gammal oavsett språkkunskaper ska kunna källsortera och göra en insats för miljön. Med cirka 10 000 hyresgäster finns potential att göra skillnad. Ett av våra verktyg är vår flerspråkiga Hållbarhetsskola. Genom den vill vi stärka integrationen och inspirera till bra miljöval i vardagen.

IMD* - minskar förbrukningen och kostnaderna

Att mäta den individuella förbrukningen av hushållsel och/eller varm- och kallvatten är ett av flera sätt som bostadsbolag runt om i Sverige använder för att minska den totala elförbrukningen. Forskning visar att vi är mer benägna att spara när vi själva håller i plånboken. Att använda IMD ger en tydlig koppling till hur våra hyresgäster kan påverka sina kostnader samtidigt som det är ett bidrag till en bättre miljö.

I vissa av våra byggnader har vi redan nu infört IMD av hushållsel eller av varm respektive kallvatten, och målet är att vi framtiden ska börja använda systemet på ännu fler av våra lägenheter.

*Individuell mätning och debitering 

Laddplatser

Vi arbetar ständigt med att se över behoven av laddplatser och hur vi kan göra fler laddplatser.  Vi har en ökad efterfrågan på parkeringsplatser med laddmöjlighet, och vår ambition är att ha ett modernt och attraktivt bostadsbestånd, vilket gör att vi vill erbjuda våra hyresgäster och besökare möjlighet att ladda sin elbil. Med flera laddplatser samlade på ett och samma ställe, kan vi ge fler hyresgäster utökade möjligheter att ladda sin elbil.

  • När Mitthem bygger nytt eller renoverar våra hus i större omfattning förbereder vi för elbilsladdning på parkeringsplatserna, och tillskapar ett visst antal laddplatser.
  • Mitthems ambition är att hyresgäster skall ha tillgång till laddplats inom ca 400 meter från den adress hyresgästen är bosatt.
  • Mitthems ambition är att för laddplatser tillämpa så kallad zonparkering vilket innebär att hyresgäster parkerar och laddar där det finns en ledig plats inom den zon hyresgästen hyr laddplats. Hyresgästen hyr alltså inte en specifik laddplats

Läs mer om våra laddplatser och var de finns.