Parkering och laddplatser

""

Här kan du läsa mer om vilka regler som finns när man hyr bilplats eller laddplats och vad som gäller för besöksparkeringen.

Bilplats

Mitthem ställer vissa grundkrav för att få hyra en bilplats (p-plats, carport eller garage):

 • Du är skriven på ett kontrakt på lägenhet hos Mitthem
 • Du har ingen hyresskuld
 • Du bor i området där du sökt bilplats eller ska flytta dit
 • Du får max hyra två bilplatser
 • Du ansvarar själv för snöskottning och sandning av din parkeringsplats.

 

 1. Logga in på Mina Sidor.
 2. Klicka på Intresseanmälan bilplats.
 3. Ange vilket område samt vilken typ av bilplats du söker. Du kan lägga upp en bevakning via e-post. Då skickas ett mail till dig när vi får in en bilplats som stämmer överens med dina önskemål. Bevakningen anger du under din intresseanmälan för p-platsMina sidor.
 4. De lediga bilplatserna finns på Mina sidor. För att söka en bilplats behöver du gå in på en och trycka på knappen "anmäl intresse". Om du får erbjudande på bilplatsen, kontaktar vi dig. 

Om du inte har en inloggning måste du först registrera dig.

Alla lediga bilplatser publiceras i minst tre dagar på hemsidan. Därefter erbjuds bilplatsen till den sökande med högst köpoäng, det vill säga den med längst boendetid i området. 

Om den som har högst köpoäng redan hyr en bilplats kollar vi om hyresgästen vill byta bilplats. Om hyresgästen som har högst köpoäng inte vill byta utan hyra två platser går andra sökande som inte hyr någon bilplats före i kön. 

Saknas sökande till bilplatsen, publiceras den igen med snabbuthyrning. Det innebär att den som först söker platsen och uppfyller grundkraven blir erbjuden att skriva ett kontrakt.

För att söka byte av bilplats gör du så här:

 1. Skapa en intresseanmälan för p-plats och anmäl intresse på en ny parkeringsplats via Mina sidor.
 2. Om du får erbjudande på platsen meddelar du oss om att du vill byta från din nuvarande plats.

Uppsägningstiden är tre månader, räknat från kommande månadsskifte.

Om du ska säga upp din bilplats går det bra att ringa till vårt Kundcenter på telefon 060-13 95 00 – eller via Mina Sidor.

Laddplats

För att hyra en laddplats hos Mitthem ska du som hyresgäst registera dig som sökande till våra laddplatser.

Se hur du gör under rubriken "Så söker du bilplats" på denna sida.

 

Hyrd laddplats

 • Som hyresgäst hyr du en parkeringsplats med ladduttag och betalar en månadsavgift för parkeringsplatsen och en månadsavgift för laddstationen.
 • Du betalar även för den el som används, som debiteras separat.
 • På vissa områden tillämpas så kallad zonparkering vilket innebär att du parkerar och laddar där det finns en ledig plats inom den zon du hyr laddplats. Du hyr alltså inte en specifik laddplats.

Uppsägningstid på laddplats är tre månader.

Kostnader

 • Fast månadsavgift för platsen som varierar utifrån bostadsområde.
 • 375 kr/månad i fast kostnad för laddstationen
 • 1,5 kr/kWh i förbrukningskostnad från laddoperatören Waybler

Gästladdplats

Parkeringsplatser med ladduttag delas med Mitthems hyresgäster och besökare där man laddar sin bil vid behov, och betalar för den el som används.

 • Du får inte ladda din elbil i ett vanligt 230 volts eluttag eller motorvärmaruttag. Då kan det börja brinna, eftersom vanliga eluttag inte klarar belastningen från elbilar. Om detta inte följs kan din parkeringsplats sägas upp.
 • Du får endast ladda din elbil i en laddstation avsedd för fordonsladdning, enligt Sundsvalls kommuns policy, liksom råd och rekommendationer från Elsäkerhetsverket samt försäkrings- och fordonbranschen.
 • Laddstationen är med typ 2 uttag, max 16 A och laddning med 3-fas. 

Kan Mitthem byta motorvärmaruttaget till en elbilsladdare?

Vi byter inte ut ett motorvärmaruttag mot en elbilsladdare. Anledningen är att befintligt elnät och kablar till motorvärmaruttag inte är dimensionerade och anpassade för att klara av den ökade belastningen som elbilsladdarna vilket medför att det krävs en större ombyggnation i elnätet för att det ska fungera. Vi satsar i stället på att bygga större laddkluster för att kunna skapa fler elbilsladdare till våra hyresgäster.

 

Har du eller din besökande/gäst en elbil? Nu ni ladda elbilen via Mitthem på följande ställen (klicka på den laddplats du är intresserad av så kommer du till Google maps):

Du laddar ner Waybler appen till din telefon och följer därefter instruktionerna för att skapa ett konto. Att ladda kostar 5 kr/kWh och betalas via appen.

Välkommen att ladda din bil!

Är du som hyresgäst intresserad av att ha en laddplats i ditt närområde och anser att det saknas laddplatser? Då har du möjlighet att skicka in ett önskemål om fler laddplatser via e-tjänsten nedan. Vi behöver veta i vilket område du anser att det behövs fler laddplatser. I takt med att vi ser att det finns ett större intresse i ett visst område, ser vi även över möjligheterna att bygga fler laddplatser.

 • Ett önskemål om fler laddplatser innebär inte att vi bygger om befintliga parkeringsplatser till laddplatser. Det ger oss underlag att skapa fler laddplatser i områden där vi ser att intresse finns.
 • Vi gör alltid en teknisk bedömning i varje specifikt fall och försöker lösa ditt önskemål om fler laddplatser så långt det går. 
 • Kom ihåg att även registrera dig som sökande till bilplats, se hur du går tillväga under rubriken "Laddplats" på denna sida.

Önskemål om fler laddplatser

 

   

Parkering i Mitthems områden

För allas trygghet och trivsel är parkering endast tillåten på markerade platser. Tänk även på att alltid hålla platsen framför entrén fri från fordon. Du ansvarar även för att dina besökare följer reglerna.

 

För att säkerställa en bra boendemiljö med trygghet för alla har vi ett avtal med parkeringsföretaget Aimo Park, som ser till att parkeringsbestämmelserna följs. Vid överträdelse av parkeringsbestämmelserna tas en kontrollavgift på 800 kronor.

Mer information om hur du exempelvis överklagar en parkeringsbot finns på Aimo Parks hemsida.

Ta för vana att titta på vilka skyltar som finns i området. Nedan finns mer information om vanliga parkeringsskyltar.

Zontavlor

Zontavlor finns vid infarten till varje område. Innanför zonen gäller ett generellt parkeringsförbud, utom på markerade P-platser. För i- och urlastning får man stå i max tio minuter. Vid in- och utflyttning kan du få ett särskilt digitalt tillstånd, kontakta vårt Kundcenter på telefon 060-13 95 00 för att få ett sådant. 

zontavla

P-skylt

P-skylten innebär att det är tillåtet att parkera i högst 24 timmar, helger är undantagna. 

p-skylten  

Tilläggstavlor under P-skylten

Tilläggstavlor kan ytterligare reglera parkeringsmöjligheterna. 

Tilläggstavlor

Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller

 • Måndag - Fredag (översta raden): 
  Vardag utom dag före sön- och helgdag
 • Lördag (andra raden som är inom parentes): 
  Vardag före sön- och helgdag
 • Söndag (tredje raden som är skriven i rött): 
  Sön- och helgdag

tider  

Tillstånd erfordras

Parkeringstillstånd krävs i vissa områden. Det framgår av en tilläggstavla under zontavlan. Vid in- och utflyttning kan du få ett särskilt digitalt tillstånd, kontakta vårt Kundcenter på telefon 060-13 95 00 för att få ett sådant. 

Tillstand_erfordras

Här hittar du Aimo Parks guide till hur du tolkar skyltarna.

Alla besöksparkeringar i Mitthems bostadsområden är avgiftsbelagda. 

Vad är avgiften för att stå på en besöksparkering?

Avgiften är för tillfället 5 kronor i timmen eller 40 kronor per dygn, alla dagar i veckan.

Betala med app

Besökare behöver ladda ner appen MobilPark via App Store eller Google-Play

Betala med sms

Väljer besökare att betala via sms – följ instruktionerna som finns på skyltarna i anslutning till parkeringen. 

Har du frågor eller funderingar?

 • Om du har frågor om MobilPark-appen, betalning eller felparkering vänder du dig till Aimo Park på www.aimopark.se eller på 0771-96 90 00.
 • Om du har frågor om var Mitthem har besöksparkeringar, förhyrda
  p-platser eller andra frågor, kontaktar du oss på Mitthem på 060-13 95 00.

Om det står en felparkerad bil på din bilplats eller på Mitthems områden, kan du göra något av de här sakerna: